VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.07.2017 08:20 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 643: diverse wijzigingen nomenclatuur klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 03.07.2017


Geachte Collega,

In het Belgisch Staatsblad van 29.06.2017 verschenen twee koninklijke besluiten van 18.06.2017 inzake klinische biologie.
 
Het eerste KB omvat de volgende maatregelen:
 

 1. De terugbetaling van het opsporen van HER2 (588556-588560) wordt uitgebreid. Het mag nu worden geattesteerd voor de therapiekeuze bij mamma- of maagcarcinoom. De terugbetaling daalt echter van B8000 naar B5000.
   
 2. Er wordt een nieuwe code gecreëerd (589831-589842) voor het opsporen van de EGFR-mutatie voor de therapiekeuze bij het niet-kleincellig, niet-squameus longcarcinoom. B8000. 
   
 3. De al lang aangekondigde waardevermindering van het opsporen van de mutant factor V Leiden (587016-587020) en van Factor II (587031-587042) van B3500 naar B1800 wordt gerealiseerd. 


Het tweede KB betreft een volledige herziening van de nomenclatuur van de verstrekkingen inzake Mycobacterium tuberculosis.
 

 1. Schrapping van 7 verstrekkingen (2 verstrekkingen in artikel 3, 5 verstrekkingen in artikel 24):
  •    3 verstrekkingen betreffen het microscopisch onderzoek (126556-126560, 126851-126862, 549570-549581) 
  •    2 verstrekkingen betreffen de gevoeligheid voor antibiotica (550690-550701, 550712-550723)  
  •    2 verstrekkingen betreffen het opzoeken van nucleïnezuur (550211-550222, 550933-550944). 
   
 2. Invoeging van 3 nieuwe verstrekkingen in artikel 24:
  •    1 betreffende het microscopisch onderzoek; B 250 (549592-549603) 
  •    2 betreffende de gevoeligheid voor antibiotica [549614-549625 (B1000) en 549636-549640 (B400)].
   
 3. Herwaardering van het honorarium van twee verstrekkingen van artikel 24 betreffende de identificatie van de mycobacteriën [550476-550480 (van B400 naar B600) en 550491-550502 (van B600 naar B1200)].

 

 1. Opstellen van een cumulatieregel voor de identificatie van M. tuberculosis en van een diagnoseregel voor de identificatie van de andere mycobacteriën.

 

 1. Invoeging van een verstrekking in artikel 24bis [556872-556883 (B2000)] voor het opzoeken van nucleïnezuur van M. tuberculosis met strikte klinische voorwaarden voor de terugbetaling en een beperking tot driemaal aanrekenen per jaar.

Na lange en moeizame discussies in de Technisch Geneeskundige Raad en in de medicomut werd voor de realisatie van deze herziening van de Mycobacterium tuberculosis nomenclatuur een bijkomend budget van € 277.000 vrijgemaakt.
 
Beide KB’s treden in werking op 1 augustus 2017.
 
 Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Met collegiale groet,
 
Dr. Marc Moens,
Ondervoorzitter BBASMB

Bijlagen: