VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.06.2017 14:48 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 642: oplossing in de maak voor terugbetaling NIPT

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie en de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen op 30.06.2017


Geachte Collega,
 
In e-specialist nr. 641 (e-specialist nr. 641: terugbetaling NIPT niet tijdig in Staatsblad) informeerden wij u over de stand van zaken op 30.06.2017 om 17u30 m.b.t. het tot dusver niet gepubliceerde koninklijk besluit dat de terugbetaling van de NIPT moet regelen.
 
Tot ons genoegen kunnen wij nu melden dat, na tussenkomst van Dr. Marc Moens op het kabinet van minister De Block en het RIZIV, aan het RIZIV Verzekeringscomité van maandag 03.07.2017 een oplossing zal worden aangeboden waar honderden zwangere vrouwen, hun behandelende artsen en de klinisch biologen op zitten te wachten.
 
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere evolutie in dit dossier.
 
Tot slot geven wij u, omwille van de volledigheid, ook graag mee dat, in reactie op onze mailing van gisteren, Dr. Jean-Marc Senterre van het CHR de la Citadelle uit Luik ons heeft laten weten dat zijn labo zeer recent, op 23.06.2017, de accreditering heeft verworven om NIPT-tests uit te voeren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Dr. Marc Moens,
Secretaris-generaal VBS