VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.06.2017 09:01 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 640: beschikbaarheidshonorarium wachtdiensten voor apothekers-biologen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 26.06.2017


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 22.06.2017 is een koninklijk besluit verschenen dat de voorwaarden en nadere regels vaststelt overeenkomstig dewelke een beschikbaarheidshonorarium wordt betaald aan apothekers en licentiaten in de wetenschappen die zijn erkend om verstrekkingen in de klinische biologie te verrichten, zoals dat ook het geval is voor artsen-klinisch biologen. Dit is van belang voor associaties van artsen en apothekers-klinisch biologen.

Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 april 2017.

Klik hier om het KB van 14.06.2017 te raadplegen.

Met vriendelijke groet,
 
VBS