VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
06.06.2017 13:48 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 638: Erkenningscriteria voor artsen-specialisten in de klinische genetica


Geachte Dokter,

Het MB van 22 mei 2017 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten l in de klinische genetica werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2017.

In het kader van de overgangsmaatregelen kan als arts-specialist in de klinische genetica worden erkend die de arts die algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam in de klinische genetica gedurende de laatste vijf jaren, voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van dit besluit. 

Hij kan zich hiertoe uiterlijk op 30 juni 2017 melden bij de voor de erkenning bevoegde overheid. Het bewijs dat hij algemeen bekend staat als bijzonder bekwaam, kan onder meer worden geleverd aan de hand van persoonlijke publicaties, zijn actieve deelname aan (inter)nationale congressen, aan wetenschappelijke vergaderingen met betrekking tot de klinische genetica, alsook aan activiteiten die kenmerkend zijn voor deze discipline

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Informatie en Zorgberoepen
Koning Albert II-laan 35 BUS 38
1030 Brussel

Klik hier om het besluit te raadplegen 

Met vriendelijke groet,

VBS