VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.04.2017 13:36 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 628: toepassingsregels intra-oculaire ingrepen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Oogheelkundigen op 27.04.2017


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 26.04.2017 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de oogheelkunde.
 
In het kader van de in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 aangekondigde besparingen wordt een toepassingsregel ingevoerd waardoor de verstrekkingen 246595-246606 en 246912-246923 niet kunnen worden aangerekend voor refractieve heelkunde. Voor de verstrekking 246610-246621 gold deze beperking al.
 
Voor de genoemde verstrekkingen en voor verstrekking 246632-246643 wordt bovendien bepaald dat er geen operatieve hulp meer voor kan aangerekend worden, behalve indien verricht door een arts-specialist in opleiding voor oftalmologie.
 
Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2017.
Tezelfdertijd zal de vermindering van de sleutelletterwaarden betreffende cataractheelkunde met 4,11 %, die inging op 01.01.2017, stoppen op 31.05.2017. De besparing wordt nu immers rechtstreeks via de nomenclatuur gegenereerd en niet meer via de (tijdelijke) waardevermindering van de sleutelletters.
 
Klik hier om het KB te raadplegen
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS