VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.04.2017 13:28 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 626: nomenclatuurwijzigingen infectieuze serologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 27.04.2017


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 25.04.2017 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in rubriek 6 van artikel 24, § 1 van de nomenclatuur (Infectieuze serologie).
 
Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van de in het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 aangekondigde besparingen (CMV en toxoplasma gondii).
 
Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juni 2017.
Tezelfdertijd zal de tariefvermindering met 35,86 % via de waarde van de sleutelletter van deze verstrekkingen, die inging op 01.01.2017, stoppen op 31.05.2017. De besparing wordt nu immers rechtstreeks via de nomenclatuur gegenereerd en niet meer via de (tijdelijke) waardevermindering van de sleutelletter.
 
Klik hier om het KB te raadplegen
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS