VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
21.04.2017 12:36 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 624: opnieuw aan de slag na langdurige arbeidsongeschiktheid

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen Psychiatrie, Orthopedie, Fysische geneeskunde en Reumatologie op 21.04.2017


Geachte Dokter,
 
De Koning Boudewijnstichting en het Kenniscentrum Arbeidsongeschiktheid van het RIZIV zijn op zoek naar specialisten psychische aandoeningen en specialisten musculoskeletale aandoeningen die bereid zijn enkele uren uit te trekken voor een open gesprek met collega’s over de problematiek van de terugkeer naar het werk na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dit gesprek vindt plaats in het kader van onderzoek over dit thema, met de bedoeling het beleid in ons land helpen bepalen en de situatie te verbeteren voor langdurig arbeidsongeschikten die opnieuw aan de slag willen.

De gespreksessie voor de specialisten psychische aandoeningen vindt plaats op donderdag 8 juni 2017 van 11 tot 13 uur, de sessie voor de specialisten musculoskeletale aandoeningen vindt plaats op donderdag 15 juni 2017 van 11 tot 13 uur, telkens in de kantoren van de Koning Boudewijnstichting (Brederodestraat 21 – 1000 Brussel).

 
Voor de data van de overige gespreksessies en voor alle nuttige informatie, gelieve deze link aan te klikken.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS