VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20.03.2017 13:00 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 2: maart 2017


Onze plaats herdefiniëren in tijden van kostenbeheersing


Toespraak Dr. J.-L. Demeere op algemene vergadering VBS, 04.02.2017

Wie naar het verleden kijkt, staat met zijn rug naar de toekomst. En als we dan toch Chinese spreekwoorden citeren: wie met één vinger naar iemand wijst, wijst met drie vingers naar zichzelf.
Waarom zouden we ons beklagen over de hervormingen? Waarom ons beklagen over de financiering, de geneeskunde? Laten we naar de toekomst kijken en onze waarden, kansen en dromen zien.
Onze waarden: een geneeskunde van hoog niveau met gekwalificeerde artsen; een geneeskunde die toegankelijk is voor iedereen en een geneeskunde waarvan we de kosten kunnen dragen.
Lees verder...
 

Dien uw kandidaat in voor de prijs ‘Specialist van het jaar’

Lees verder...
 

Nieuwe risico’s in deze digitale wereld – leden van het VBS kunnen voortaan van een nieuwe verzekeringsoplossing genieten 

Lees verder...
 

Nomenclatuurwijzigingen

Lees verder...
 

Interpretatieregels

Lees verder...
 

Jaarlijkse RIZIV-bijdrage 2016 voor sommige geneesheren + aanpassing basisbedragen rust- en overlevingspensioenen

Lees verder...

Aankondigingen

Lees verder...