VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
07.03.2017 07:47 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 618: wijziging omschrijving neuropsychologisch onderzoek

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Neurologie op 07.03.2017


Geachte Dokter,
 
Bij koninklijk besluit van 26.01.2017 worden in het art. 20, § 1, f)bis, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen de omschrijving en de toepassingsregels van de verstrekking 477573 vervangen.
 
Klik hier om het koninklijk besluit te raadplegen
 
Deze wijziging treedt in voege op 1 april 2017.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS