VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.02.2017 09:28 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 613: 'Disruptieve gezondheidszorg' - VBS-jaarverslag 2016


DISRUPTIEVE GEZONDHEIDSZORG

VBS-jaarverslag 2016
Dr. Marc MOENS, secretaris-generaal, 04.02.2017

 

 1. Activiteitenverslag
  1. Interne vergaderingen
  2. Afscheid
  3. Publicaties
  4. De door het VBS en zijn beroepsverenigingen georganiseerde symposia
   1. Inleiding
   2. Het jaarlijks symposium van het VBS 20.02.2016 – ‘De uitdagingen van de multidisciplinaire samenwerking’
   3. Radioprotectie d.d. 12.03.2016 en de relaties met het FANC
   4. Goed voorbereid naar het pensioen d.d. 22.10.2016
   5. Symposium van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie en reanimatie (BSAR) d.d. 30.01.2016
   6. Symposium van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de intensieve zorgen d.d. 16.02.2016
   7. Symposium van de Beroepsvereniging van de Belgische geneesheren-specialisten in Inwendige Geneeskunde d.d. 12.03.2016
   8. Symposium van de Belgische beroepsvereniging van de artsen-specialisten in de pneumologie d.d. 21.06.2016
  5. Website
 2. VBS-vertegenwoordiging
  1. Binnenlandse vertegenwoordiging
   1. Activiteiten van de Association des Médecins Spécialistes Francophones (AMSFr )
   2. Activiteiten van de Artsenvereniging Vlaamse Specialisten (AVS)
   3. Medicanorm
   4. Mdeon
   5. Vertegenwoordiging door Prof. Fr. HELLER: de geneesmiddelensector
   6. Hoge Raad van Artsen-Specialisten en Huisartsen
  2. Internationale vertegenwoordiging
   1. UEMS
   2. Council for European Specialty Medical Assessment (CESMA)
   3. European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME 2.0)
   4. Fédération Européenne des Médecins Salariés – European Federation of Salaried Doctors (FEMS)
   5. Comité permanent des Médecins Européens – Standing Committee of European Doctors (CPME)
   6. European Forum of Medical Associations (EFMA) en World Medical Association (WMA)
 3. Ziekenhuisfinanciering
  1. Rapport KCE 277 en nota van de minister m.b.t. de ziekenhuisnetwerken
  2. Ziekenhuishervorming in economisch perspectief
   1. Economische prognose
   2. Naar een versnelling van de economische groei?
   3. Nog meer besparingen?
   4. Ziekenhuizen in het rood
   5. Economische waardebepaling van laagvariabele zorg: context van de studie en eerste resultaten
   6. Pathologiegroepen en overeenkomsten tussen ziekenhuisverblijven
   7. APR-DRG wordt politiek
   8. Proef op de som: moeilijke samenwerking clustervorming
 4. Politiek
  1. Inleiding
  2. De eeuwige zoektocht naar geld
  3. Een populaire minister hoeft geen populaire beslissingen te nemen
  4. Redesign
  5. Protocolakkoord Medische Beeldvorming: the saga continues… and continues
   1. Wat voorafging
   2. En wat er gebeurde in 2016
 5. Artsenkadaster
 6. Numerus clausus – dubbele cohort
 7. Akkoord artsen-ziekenfondsen
  1. Opvolging akkoord 22.12.2015 voor de jaren 2016-2017
  2. Stutten gezocht voor het kwakkelend akkoordensysteem
   1. Respect voor de timing van de uitvoering van de akkoorden
   2. Automatische indexering en intellectuele acts
   3. Bijzondere werven
   4. Het overlegmodel
  3. De ontbinding van rechtswege
   1. Uitvoering van punt 13.1.2. van het akkoord
   2. Onderliggende reden: de bodemloze put van de staatskas vullen
  4. Accreditering
 8. Juridische procedures
  1. Inleiding
  2. Uitspraken
   1. Zorgprogramma pediatrie
   2. Niet-conventionele praktijken
  3. Vorderingen ingeleid door het VBS of zijn beroepsverenigingen
   1. Btw op medische ingrepen
  4. Radiotherapie
 9. In vogelvlucht
  1. BeCEP – Urgentiegeneeskunde
  2. Pneumologie
 10. Besluit