VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.12.2016 15:02 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 609: De Arts-Specialist nr. 6 december 2016 is online

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 14.12.2016


Inhoud:

 

Sociaal statuut 2017: alles hangt af van activiteitsdrempel

Ingevolge het koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 06.03.2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren werd een bijkomende voorwaarde toegevoegd aan de bestaande regeling voor het verkrijgen van een sociaal statuut. Om recht te kunnen laten gelden op een sociaal statuut moet de arts kunnen aantonen dat hij de minimale activiteitsdrempel ingesteld voor zijn specialisme heeft behaald. U vindt op de volgende pagina de lijst van de ingestelde activiteitsdrempels.

Lees verder...

 

MAHA-studie Belfius 2016: Financiële resultaten algemene ziekenhuizen kalven verder af

Lees verder...

 

Studiedag van de BSAR 28.01.2017: 'Anaesthesia: a new profession? Are we trained for the future tasks?'  

Lees verder...

 

Word lid van de grootste artsencommunity van België

Lees verder...

 

Symposium Beroepsvereniging Intensieve Zorg 16.02.2017

Lees verder...

 

Rekenen voor dummies - Dr. Marc Moens

Lees verder...

 

Nomenclatuurwijzigingen en interpretatieregels

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...