VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.11.2016 13:46 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-spécialist nr. 601: sociaal statuut - activiteitsdrempel


Geachte Dokter,
 
Om het sociaal statuut te kunnen verkrijgen, moet u voortaan  bijkomend kunnen aantonen dat u het minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen hebt aangerekend dat voor uw specialisme geldt.
Concreet betekent dit voor uw specialisme dat u 2017 (= x) moet kunnen aantonen dat u in het referentiejaar 2015 (= x - 2) een van volgende activiteitsdrempels hebt bereikt :

 

Bijzondere beroepstitels/ Residuaire categorieActiviteitsdrempelVerlaagde activiteitsdrempel
Huisarts25.000,00 €12.500,00 €
Geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie56.393,89 €28.196,94 €
Geneesheer-specialist in de heelkunde51.498,05 €25.749,02 €
Geneesheer-specialist in de neurochirurgie64.757,77 €32.378,89 €
Geneesheer-specialist in de plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde25.000,00 €12.500,00 €
Geneesheer-specialist in de geriatrie51.879,60 €25.939,80 €
Geneesheer-specialist in de gynaecologie-verloskunde44.455,33 €22.227,66 €
Geneesheer-specialist in de oftalmologie55.607,11 €27.803,56 €
Geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie56.272,26 €28.136,13 €
Geneesheer-specialist in de urologie57.193,42 €28.596,71 €
Geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde59.471,30 €29.735,65 €
Geneesheer-specialist in de stomatologie75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de dermato-venereologie28.812,57 €14.406,29 €
Geneesheer-specialist in medische oncologie28.574,68 €14.287,34 €
Geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde40.661,02 €20.330,51 €
Geneesheer-specialist in de pneumologie52.310,07 €26.155,03 €
Geneesheer-specialist in de gastro-enterologie67.362,07 €33.681,03 €
Geneesheer-specialist in de pediatrie25.000,00 €12.500,00 €
Geneesheer-specialist in de cardiologie75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de neuropsychiatrie25.000,00 €12.500,00 €
Geneesheer-specialist in de neurologie41.522,06 €20.761,03 €
Geneesheer-specialist in de psychiatrie25.000,00 €12.500,00 €
Geneesheer-specialist in de reumatologie34.191,67 €17.095,83 €
Geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde en de revalidatie75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de klinische biologie75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de pathologische anatomie75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de röntgendiagnose75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de radiotherapie-oncologie75.000,00 €37.500,00 €
Geneesheer-specialist in de nucleaire geneeskunde75.000,00 €37.500,00 €
geneesheer-specialist in de acute geneeskunde25.000,00 €12.500,00 €
geneesheer-specialist in de urgentiegeneeskunde28.619,02 €14.309,51 €
Huisarts op basis van verworven rechten zoals bedoeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen25.000,00 €12.500,00 €
Arts zonder bijzondere beroepstitel en zonder verworven rechten25.000,00 €12.500,00 €

 
De verlaagde activiteitsdrempel geldt alleen voor volledig geconventioneerde artsen. Indien u als volledig geconventioneerde arts enkel de verlaagde activiteitsdrempel kunt aantonen, kunt u uw recht laten gelden op een gedeeltelijk sociaal statuut.
 
Voor de artsen die aan het begin van hun loopbaan staan of die op de geëigende manier kunnen aantonen dat ze in de referentieperiode arbeidsongeschikt geweest zijn, geldt een specifieke regeling.
 
We verwijzen u naar de tekst van het besluit in deze bijlage.
 
Als u niet zeker bent of u al dan niet de activiteitsdrempel (of verlaagde activiteitsdrempel) bereikt hebt, kunt u uw profiel opvragen bij het RIZIV: veronique.reulmonde(at)riziv.fgov.be
 
De artsen die genieten van hun pensioen hebben geen recht op het sociaal statuut, zelfs indien ze activiteitsdrempel voor hun specialisme bereiken.
  
Als u de activiteitsdrempel (of de verlaagde activiteitsdrempel) niet hebt bereikt, of als u gepensioneerd bent, of als u het niet eens bent met de niet-toekenning van de index, kunt u desgevallend beslissen niet langer de tarieven van het akkoord te respecteren. U moet daartoe uiterlijk tegen 14 december 2016 (poststempel geldt als bewijs) een gemotiveerde aangetekende brief richten aan het RIZIV.
 
De motivering die u opgeeft, kan er als volgt uitzien:
 

  • Ik heb onvoldoende RIZIV-activiteit om de minimumactiviteitsdrempel te bereiken die recht geeft op het sociaal statuut
  • Ik heb geen recht op het sociaal statuut, omdat ik mijn pensioen heb opgenomen en verder mijn beroep blijf uitoefenen
  • Ik stap uit het akkoord, omdat de index niet werd toegekend.

   
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS