VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
21.10.2016 08:18 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 596: nomenclatuurwijziging gastro-enterologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor Maag-Darmartsen op 21.10.2016


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 20.10.2016 is een koninklijk besluit van 25.09.2016 verschenen dat grondige wijzigingen aanbrengt in art. 20, §1, c) van de nomenclatuur (gastro-enterologie).

De tekst van de verstrekkingen onder art. 20, §1, c) wordt vervangen door een bijlage die bij het KB is gevoegd.

De volledige tekst van het koninklijk besluit vindt u hier.

Deze wijzigingen treden in werking op 01.11.2016.

Vriendelijke groet,
 
VBS