VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
18.10.2016 09:28 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 595: interpretatieregel tandprothesen

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van de geneesheren-specialisten in de Stomatologie, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie op 18.10.2016


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 14.10.2016 verscheen een nieuwe interpretatieregel die betrekking heeft op de rubriek ‘Tandprothesen’:
 
Deze interpretatieregel heeft uitwerking vanaf 1 februari 2016.
 
TANDPROTHESEN
Interpretatieregel 10 wordt ingevoegd:

VRAAG 10
Mag bij een implantaat gedragen uitneembare prothese de afstelling en/of vervanging van onderdelen van verankeringssystemen geattesteerd worden als een herstelling?

ANTWOORD
De afstelling en/of vervanging van niet-metalen onderdelen van verankeringssystemen bij een implantaat gedragen uitneembare prothese worden niet als herstellingen beschouwd en mogen bijgevolg niet als zodanig geattesteerd worden.

 
Met vriendelijke groet,
 
VBS