VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
27.09.2016 14:22 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 592: nomenclatuurwijzigingen testen hematologie

verzonden aan de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 27.09.2016


Geachte Dokter,
 
Via onderstaande link vindt u een aanpassing van de artikelen 3, § 1, A, II; 24, § 1; 32, § 2, en 33bis van de nomenclatuur.
 
Koninklijk besluit van 11.09.2016 tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, II, 24, § 1, 32, § 2, en 33bis
 
Het gaat voornamelijk om wijzigingen in de nomenclatuur immuunhematologie en coagulatie-hemostase.
Het betreft de uitvoering van punt 4.2.8 van het akkoord artsen-ziekenfondsen voor het jaar 2015 (testen hematologie, 1,179 miljoen euro).
 
Deze nieuwe nomenclatuur treedt in werking op 01.11.2016.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS