VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20.07.2016 08:55 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 585: interpretatieregel aanrekening gipsverband bij klompvoet

verzonden naar de leden van de Belgische geneeskundige beroepsunie voor Orthopedische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat op 20.07.2016


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een nieuwe interpretatieregel gepubliceerd m.b.t. de orthopedie (artikel 14 k):
 
INTERPRETATIEREGEL 22
 
VRAAG
Valt de vernieuwing van een gipsverband in het kader van de behandeling van een klompvoet met de Ponseti-methode onder de algemene bepaling die stelt dat de vernieuwing van een gipsverband in de loop van de behandeling van een fractuur of luxatie enkel twee keer mag worden aangerekend in de termijn van 6 weken, vanaf de datum van de initiële behandeling, volgens de omschrijvingen die voorkomen onder de titel "Gipstoestellen" ?
 
ANTWOORD
Die algemene bepaling heeft alleen betrekking op de fracturen en luxaties van traumatologische oorsprong. De beperking tot maximaal twee aanrekeningen heeft dus geen betrekking op de vernieuwing van een gipsverband in het kader van de behandeling van een klompvoet met de methode van Ponseti.
 
De hiervoren vermelde interpretatieregel heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.

 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS