VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.07.2016 09:03 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 584 : nomenclatuurwijzigingen art. 24,§ 1 en 18, § 2, B, e)

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 15.07.2016


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 13.07.2016 zijn vier koninklijke besluiten verschenen die wijzigingen aanbrengen in de nomenclatuur klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro.

U kunt deze KB's hier downloaden.

De wijzigingen treden in voege op 01.09.2016.

Als u hier vragen bij hebt, kunt u contact opnemen het secretariaat (info@vbs-gbs.org of telefonisch: 02/649 21 47).

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS