VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.07.2016 13:06 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 583: De Arts-Specialist nr. 4 juli 2016 is online

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 11.07.2016


Inhoud:

 

Wat is aandeel van medisch werk in honoraria? Onderzoekers vragen medewerking VBS-leden

In het kader van het Plan van Aanpak voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block in april 2015 voorstelde, wil haar kabinet een evaluatie maken van het aandeel van de ‘werkingskosten’ in de honoraria. Een onderzoeksteam heeft de opdracht gekregen om d.m.v. een methodologische studie een raming te maken van het werk dat nodig is om bepaalde medische handelingen te kunnen stellen, en dat op basis van objectieve criteria (uitvoeringsduur van de technische act, complexiteit en risico).

Het betreft handelingen die frequent worden uitgevoerd binnen de laagvariabele clusters (weinig complexe en standaardiseerbare ziekenhuisverblijven). Voor deze handelingen beoogt de minister een prospectief betalingssysteem onder de vorm van forfaits per verblijf op basis van de pathologieën.

Lees verder...

 

De verzekeringspolis ‘rechtsbijstand’: niets dan goed nieuws!

Lees verder...

 

VBS: “Osteopathie zonder medisch voorschrift ontoelaatbaar”  

Lees verder...

 

Algemeen Management voor Artsen-Specialisten - EHSAL Management School

Lees verder...

 

Brief Beroepsvereniging Anesthesie-Reanimatie (BSAR) aan minister De Block – 22.06.2016

Lees verder...

 

Brief Belgische Beroepsvereniging van Kinderartsen aan minister De Block – 26.05.2016

Lees verder... 

 

Persbericht: "Bashing van spoedgevallensector moet stoppen"

Lees verder...


Nomenclatuurwijzigingen - Interpretatieregels

 

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...