VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.05.2016 12:27 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 574: nomenclatuurwijzigingen plastische chirurgie van de borst

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie op 30.05.2016


Geachte Dokter,
 
Door de publicatie van een koninklijk besluit in het Staatsblad van 9 mei 2016 worden er nomenclatuurwijzigingen doorgevoerd in de plastische chirurgie van de borst.

  • Er wordt een toepassingsregel ingevoegd na verstrekking 251576-251580, waardoor deze prestatie enkel zal worden terugbetaald bij het ontbreken van borstontwikkeling in minimum twee kwadranten.
  • Ook de reducerende borstplastie (251613-251624) wordt aan voorwaarden gekoppeld. Deze zal enkel worden terugbetaald na het akkoord van de adviserend geneesheer, voorafgaand aan de operatie. Daartoe zal een aanvraagformulier moeten worden ingediend, dat bij verordening tevens in het Belgisch Staatsblad van 09.05.2016 is gepubliceerd (klik hier).
  • Onder het nummer 252630-252641 wordt een nieuwe verstrekking ingevoegd, met als omschrijving: Herimplantatie van een borstimplantaat of van een borstweefselexpander omwille van een gedocumenteerde complicatie na eerdere implantatie geattesteerd onder de rangnummers 251576-251580, 251650-251661, 252593-252604 of 252512-252523. De waarde is K150. Deze nieuwe verstrekking wordt enkel vergoed na instemming van de adviserend geneesheer vóór de heelkundige ingreep.

Klik hier om het koninklijk besluit in kwestie te downloaden.

Deze nomenclatuurwijzigingen treden in werking op 1 juni 2016.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS