VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
29.03.2016 08:37 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 560: nieuwe verstrekkingen in gespecialiseerde spoedgevallenzorg

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 29.03.2016


Geachte Dokter,
 
Met ingang van 1 mei 2016 worden er in de nomenclatuur voor de dringende opvang in een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg vier nieuwe codes ingevoerd.

Er wordt meer bepaald een honorarium gecreëerd voor “de anamnese, het klinisch onderzoek, de eerste opvang en de oriëntatie van een patiënt tijdens een dringende opvang in de lokalen van een erkende functie voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg”.

De codes zijn toegankelijk voor alle artsen-specialisten die in de functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg de permanentie mogen waarnemen. Tot 31 december 2016 zijn dat, naast de specialisten in de urgentiegeneeskunde en de acute geneeskunde, de artsen-specialisten in de anesthesie-reanimatie, inwendige geneeskunde, cardiologie, gastro-enterologie, pneumologie, reumatologie, heelkunde, neurochirurgie, urologie, orthopedische heelkunde, plastische heelkunde, kindergeneeskunde en neurologie.
 
De betrekkelijke waarde van deze verstrekkingen bedraagt A 34, met een supplement van Q 30 voor de geaccrediteerde arts-specialist.
 
U kunt het koninklijk besluit downloaden via deze link.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS-GBS