VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.03.2016 12:06 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 556: VBS-jaarverslag 2015 - Verandering in statu nascendi

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 14.03.2016


VERANDERING IN STATU NASCENDI

VBS-jaarverslag 2015
Dr. Marc MOENS, secretaris-generaal, 20.02.2016

 1. Activiteitenverslag
  1. Interne vergaderingen
  2. Publicaties
  3. De door het VBS en zijn beroepsverenigingen georganiseerde symposia
   1. Zeldzame ziekten
   2. Radioprotectie
   3. Safety First anno 2015 - Symposium van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in Anesthesie en Reanimatie (BSAR)
   4. Jaarlijks symposium van de Beroepsvereniging Intensieve Zorgen
  4. VBS-website
  5. Activiteiten van de AMSFr
  6. AVS – Artsenvereniging Vlaamse Specialisten
  7. Gezondheidsenquête – De Specialist – VBS

 2. VBS-vertegenwoordiging
  1. Binnenlandse vertegenwoordiging
   1. Akkoord tussen BVAS en VBS
   2. Medicanorm
   3. Mdeon
   4. Ontmoeting met Pharma.be
   5. Het Instituut voor Farmaco-Epidemiologie van België (IFEB)
   6. Comité voor de evaluatie van de medische praktijken inzake geneesmiddelen en BCFI-CBIP
   7. Observatoire wallon de la Santé
   8. Slotseminarie 50 jaar RIZIV
   9. Lezing-college van het Collège Belgique (Académie royale des Sciences)
   10. Koninklijke academie voor geneeskunde van België (KAGB)
  2. Internationale vertegenwoordiging – UEMS – CPME – FEMS en AEMH
   1. UEMS
   2. Gemeenschappelijke vergadering – FEMS- AEMH – EJD
   3. CPME
   4. WHO – EFMA

 3. Ziekenhuisfinanciering: hervormingsgolven aan de horizon

 4. Politiek
  1. Inleiding
  2. Consequenties 6de staatshervorming
   1. FOD Volksgezondheid
   2. RIZIV
  3. Protocolakkoord Medische Beeldvorming: de saga gaat verder
   1. Wat voorafging
   2. En wat er gebeurde in 2015
  4. Euthanasie

 5. De Hoge Raad van Artsen-Specialisten en huisartsen

 6. Artsenkadaster

 7. Akkoorden artsen-ziekenfondsen
  1. De mutualiteiten
  2. Opvolging akkoord artsen-ziekenfondsen van 22.12.2014 voor het jaar 2015 (BS 27.01.2015)
  3. Nationaal akkoord artsen- ziekenfondsen 22.12.2015 voor 2016-2017 (BS 27.01.2016)
   1. Inleiding
   2. Enkele cijfergegevens
   3. Een bananenschil: de minimumactiviteitsdrempel
   4. Administratiekosten: ziekenfondsen op ramkoers met regering Michel
   5. Vaststellingen i.v.m. accreditering

 8. Juridische procedures
  1. Inleiding
  2. Uitspraken
   1. Pensioenen
   2. Zeldzame ziekten
   3. Nieuwe taken van de hoofdgeneesheer
   4. Niet-conventionele praktijken
  3. Nog te starten en lopende zaken
   1. Btw op esthetische ingrepen en behandelingen
   2. Desinfectie van endoscopisch materiaal

 9. Besluit