VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.02.2016 14:45 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 2: februari 2016


Conventioneren? Gedeeltelijk conventioneren? Deconventioneren?
Akkoord artsen-ziekenfondsen in Belgisch Staatsblad 27.01.2016

Het akkoord artsen-ziekenfondsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2016. U hebt dus tot 26 februari 2016 om het RIZIV op de hoogte te brengen van uw eventuele beslissing om te deconventioneren of om gedeeltelijk te conventioneren. Inmiddels werd het KB dat de toekenning van een sociaal statuut afhankelijk zou maken van het bereiken van een activiteitsdrempel, met een jaar uitgesteld. Het actieve lobbywerk heeft resultaat opgeleverd. Voor het jaar 2016 speelt het bereiken van een bepaalde activiteitsdrempel dus geen rol in uw beslissing.

Lees verder...

 

VBS-symposium 20.02.2016 – Koninklijke Bibliotheek Brussel: De uitdagingen van multidisciplinaire samenwerking

ONLINE INSCHRIJVEN

Lees verder...

 

Verzekeringsprogramma voor de leden van de VBS-beroepsverenigingen 

Lees verder...

 

Btw-regime voor esthetische ingrepen: wat zijn de gevolgen voor de behandelende arts en het ziekenhuis?

Lees verder...

 

Enquête Multidisciplinaire Urgentieteams

Lees verder...

 

Symposium: Toekomstvisie voor de Inwendige Geneeskunde 12.03.2016

Lees verder...

 

Enquête Vitalink

Lees verder...

 

Symposium: Radioprotectie voor nuclearisten en radiotherapeuten

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...