VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.12.2015 09:56 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 541: invoegetreding nomenclatuurwijziging nucleaire geneeskunde

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire geneeskunde op 22.12.2015


Geachte Dokter,

Zoals u weet is eind vorig jaar een significante aanpassing aan de nomenclatuur van de nucleaire geneeskunde goedgekeurd door de Technisch Geneeskundige Raad, zowel op het gebied van de PET-onderzoeken als van de niet-PET-onderzoeken, met onder andere de invoering van een vergoeding voor lokalisatie-CT bij SPECT-CT.

De kans is reëel dat het desbetreffende KB niet meer voor het einde van het jaar zal gepubliceerd worden, hoewel de wijzigingen van met name de PET-nomenclatuur in voege moeten treden op 01.01.2016.

Voor de aanrekening van uw PET-onderzoeken dienen er zich twee opties aan. Lees er meer over in onze brief.

Met vriendelijke groet,

VBS-GBS