VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
19.11.2015 13:07 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 6: november 2015


Beter bedrijfsresultaat voor algemene ziekenhuizen in 2014 – Een verbetering van blijvende aard?

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering wordt, zoals de minister van Volksgezondheid heeft aangekondigd, een van de prioriteiten van haar ambtsperiode. Mevrouw De Block rechtvaardigt die hervorming niet alleen door de evolutie van de behoeften van de patiënten en de vergrijzing, maar ook door de precaire financiële gezondheidstoestand van de ziekenhuissector.

Om uit te leggen hoe precair de gezondheidstoestand van de algemene ziekenhuizen is, baseert ze zich onder meer op de MAHA-studies. MAHA is een financiële en boekhoudkundige analyse van de ziekenhuissector. Alle algemene ziekenhuizen nemen deel aan dit onderzoek, waarvan de globale resultaten al sinds 21 jaar jaarlijks worden voorgesteld.

Lees verder...

 

Esthetische chirurgie: eerste slachtoffer van de taxshift

Lees verder...

 

Beschouwingen over het kadaster van artsen-specialisten in de klinische biologie 

Lees verder...

 

De rechtsbijstandsverzekering en de verzekering van de burgerlijke verdediging

Lees verder...

 

Polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen – Symposium 03.12.2015

Lees verder...

 

Erkenningscriteria bijzondere beroepstitel “Forensische psychiatrie” (Belgisch Staatsblad 10.11.2015)

Lees verder...

 

Nomenclatuurwijzigingen - Interpretatieregels

Lees verder...

 

Aankondigingen

Lees verder...