VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.12.2015 15:16 Leeftijd: 9 yrs
Categorie: AGENDA

Symposium - Polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen - 03/12/2015

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Dienst Geneeskundige Verzorging Beheerseenheid farmaceutisch beleid


Symposium - Polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen

Wij 
nodigen u uit op het symposium over « Polymedicatie in het kader van het rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen » dat wij organiseren op donderdag 3 december 2015,vanaf 8u30, in het Auditorium Lippens, Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 2 te 1000 Brussel.De bedoeling van deze symposium-dag is een algemeen overzicht te maken van lopende projecten in België (of in naburige landen) ter verbetering van het gebruik van geneesmiddelen bij ouderen.

 

Inschrijving + programma