VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
01.08.2023 15:32 Leeftijd: 130 days
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 970 : nomenclatuurwijzigingen klinische biologie en nucleaire geneeskunde

verstuurd naar de leden van de beroepsverenigingen klinische biologie en nucleaire geneeskunde, op 31.07.2023


Beste dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 31.07.2023 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt aan art. 18, § 2, B., a en art. 24, § 1 van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.

In artikel 18, § 2, B., a), wordt na de omschrijving van de verstrekking 442212-442223 de volgende toepassingsregel ingevoegd:

"De verstrekking 442212-442223 en de verstrekking 545952-545963 mogen niet op dezelfde dag aangerekend worden.".

In artikel 24, § 1,  worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de rubriek "1/CHEMIE" wordt onder de hoofding "1/Bloed" aangevuld met de volgende verstrekking en toepassingsregel:
"545952-545963
Bepaling van een gejodeerd contrastmedium (iohexol) via chromatografie met nauwkeurige bepaling van de glomerulaire filtratiesnelheid......... . . . . . .........................B 1600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 170)
De verstrekking 545952-545963 en de verstrekking 442212-442223 mogen niet op dezelfde dag aangerekend worden.";

2° de rubriek "Diagnoseregels" wordt aangevuld met de volgende diagnoseregel:
"170
De verstrekking 545952-545963 mag slechts viermaal per kalenderjaar worden aangerekend. De verstrekking mag enkel aangerekend worden in volgende omstandigheden: bij het opstarten en opvolgen van een behandeling waarbij exacte glomerulaire filtratiesnelheden vereist zijn, na amputatie van één of meerdere ledematen, bij paraplegie, bij extreme morfologische afwijkingen, bij kinderen bij wie de creatininedoseringen de nierfunctie onvoldoende reflecteren, na niertransplantatie of bij nierdonatie, of bij patiënten met onverklaarbare variaties in serumcreatinine."
.

Dit koninklijk besluit treedt in werking op 1 september 2023.

Klik hier om het koninklijk besluit te lezen.

Met vriendelijke groeten,

VBS-GBS