VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee
29.01.2016 14:08 Leeftijd: 8 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 547: akkoord artsen-ziekenfondsen - stel uw beslissing nog even uit

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 29.01.2016


Geachte Dokter,
 
Het VBS verwijst u naar e-specialist nr. 546 van 28.01.2016.
 
Tenzij u van meet af aan al de beslissing had genomen om u te deconventioneren, is het raadzaam om uw beslissing om al dan niet volledig of gedeeltelijk toe te treden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen 2016-2017 met enkele dagen uit te stellen tot er meer klaarheid komt over de publicatie van het koninklijk besluit waarbij de toekenning van het sociaal statuut afhankelijk wordt gemaakt van het bereiken van een activiteitsdrempel binnen het RIZIV. U hebt tot 26.02.2016 de tijd om uw beslissing aan het RIZIV bekend te maken.
 
Er werd door het VBS en de BVAS bij het kabinet van minister Maggie De Block aangedrongen om zo spoedig mogelijk kennis te krijgen van de definitieve inhoud van dit koninklijk besluit en de datum waarop het in voege treedt. Het is immers belangrijk dat de artsen met kennis van zaken hun beslissing kunnen nemen.  De voorwaarde om een bepaalde activiteitsdrempel te bereiken is een totaal nieuw gegeven dat de beslissing van vele artsen ongetwijfeld zal beïnvloeden.
 
Voor de goede orde wijzen we er nogmaals op dat, op basis van het momenteel voorliggende ontwerp van koninklijk besluit, behoudens enkele uitzonderingsmaatregelen,  het sociaal statuut slechts toegekend wordt op de voorwaarden dat tijdens het jaar waarop de aanvraag voor het sociaal statuut betrekking heeft, de arts prestaties heeft verricht binnen de nomenclatuur (dus in 2016), en dat de arts in het tweede jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft de activiteitsdrempel of verlaagde activiteitsdrempel heeft bereikt (dus in 2014).
 
Het VBS en de BVAS volgen dit dossier op de voet en zullen u zo spoedig mogelijk een update bezorgen van de stand van zaken.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het VBS-secretariaat