VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 35bis: Implantaten

INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 1.4.2003)

VRAAG
Hoe kan het viscerosynthesemateriaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 241452- 241463 vergoed worden?

ANTWOORD
Indien de verstrekking 241452-241463 als een open ingreep wordt uitgevoerd, wordt het gebruikte viscerosynthesemateriaal vergoed via de verstrekking 686534-686545 (U 510). De verstrekking 694256-694260 (U 363) mag niet aangerekend worden.

Indien de verstrekking 241452-241463 als een endoscopische ingreep wordt uitgevoerd, mogen de verstrekkingen 686534-686545 (U 510) en 694256-694260 (U 363) worden aangerekend.

241452-241463

Totale gastrectomie met oesofago-jejunale anastomose of subtotale gastrectomie met herstellen van de transit, door interpositie van een darmsegment

686534-686545 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 228012-228023, 241415-241426, 241430- 241441 of 241452-241463

694256-694260 (cat b)

Geheel van gebruiksmateriaal bij de volgende ingrepen : 241452-241463, 241555-241566, 243176-243180, 244031-244042, 244053-244064, 244716-244720, 244753-244764

INTERPRETATIEREGEL 2 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Hoe kan het viscerosynthesemateriaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 244031- 244042 vergoed worden?

ANTWOORD
Indien de verstrekking verstrekking 244031-244042 als een open ingreep wordt uitgevoerd, wordt het gebruikte viscerosynthesemateriaal vergoed via de verstrekking 686556-686560 (U 430). De verstrekking 694256-694260 (U 363) mag niet aangerekend worden.

Indien de verstrekking 244031-244042 als een endoscopische ingreep wordt uitgevoerd, mogen de verstrekkingen 686556-686560 (U 430) en 694256-694260 (U 363) worden aangerekend.

244031-244042

Rectumresectie met behoud van de sfincter ani

686556-686560 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 244031-244042

694256-694260 (cat b) Geheel van gebruiksmateriaal bij de volgende ingrepen : 241452-241463, 241555-241566, 243176-243180, 244031-244042, 244053-244064, 244716-244720, 244753-244764 

INTERPRETATIEREGEL 3 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Hoe kan het viscerosynthesemateriaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 244053- 244064 vergoed worden?

ANTWOORD
Indien de verstrekking 244053-244064 als een open ingreep wordt uitgevoerd, wordt het gebruikte viscerosynthesemateriaal vergoed via de verstrekking 686652-686663 (U 80). De verstrekking 694256-694260 (U 363) mag niet aangerekend worden.

Indien de verstrekking 244053-244064 als een endoscopische ingreep wordt uitgevoerd, mogen de verstrekkingen 686652-686663 (U 80) en 694256-694260 (U 363) worden aangerekend.
 
244053-244064

Operatie van Hartmann

686652-686663 (cat a)

Gebruik van een toestel tijdens de verstrekking 244053-244064

694256-694260 (cat b)

Geheel van gebruiksmateriaal bij de volgende ingrepen : 241452-241463, 241555-241566, 243176-243180, 244031-244042, 244053-244064, 244716-244720, 244753-244764 

INTERPRETATIEREGEL 4 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Hoe kan het viscerosynthesemateriaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 244753- 244764 vergoed worden?

ANTWOORD
Indien de verstrekking 244753-244764 als een open ingreep wordt uitgevoerd, wordt het gebruikte viscerosynthesemateriaal vergoed via de verstrekking 686512-686523 (U 590). De verstrekking 694256-694260 (U 363) mag niet aangerekend worden.

Indien de verstrekking 244753-244764 als een endoscopische ingreep wordt uitgevoerd, mogen de verstrekkingen 686512-686523 (U 590) en 694256-694260 (U 363) worden aangerekend.

244753-244764 Restauratieve proctocolectomie of colectomie met constructie van een ileumreservoir, aanleggen van een ileo-anale anastomose en een tijdelijke proximale ileostomie

686512-686523 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 244753-244764

694256-694260 (cat b)

Geheel van gebruiksmateriaal bij de volgende ingrepen : 241452-241463, 241555-241566, 243176-243180, 244031-244042, 244053-244064, 244716-244720, 244753-244764

INTERPRETATIEREGEL 5 (in voege sinds 01.04.2003)

VRAAG
Hoe kan het endoscopisch en viscerosynthesemateriaal gebruikt naar  aanleiding van de verstrekking 243073-243084 vergoed worden ?

ANTWOORD
Het endoscopisch en viscerosynthesemateriaal gebruikt naar aanleiding van de  ingreep 243073- 243084 wordt vergoed via de verstrekking 687433-687444 (U 360), ongeacht of de ingreep via een open of endoscopische benadering werd uitgevoerd.

De verstrekking 694352-694363 (U 360) mag niet aangerekend worden.

243073-243084 Segmentaire colectomie met dubbele colostomie

687433-687444 (cat a) Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de ingreep 243073- 243084

694352-694363 (cat b) Geheel van gebruiksmateriaal bij de ingreep 243073-243084

INTERPRETATIEREGEL 6 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Hoe kan het viscerosynthesemateriaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 228174- 228185 vergoed worden?

ANTWOORD
Indien de verstrekking 228174-228185 als een open ingreep wordt uitgevoerd, wordt het gebruikte viscerosynthesemateriaal vergoed via de verstrekking 686571-686582 (U 510), 686593-686604 (U 1150), 686615-686626 (U 1230), of 686630-686641 (U 810) naargelang de benadering van uitvoering.

Indien de verstrekking 228174-228185 als een endoscopische ingreep wordt uitgevoerd, wordt het gebruikte endoscopisch en viscerosynthesemateriaal vergoed via de verstrekking 686571- 686582 (U 510), 686593-686604 (U 1150), 686615-686626 (U 1230), of 686630-686641 (U 810) naargelang de benadering van uitvoering en via de verstrekking 694470-694481 (U 363). 

228174-228185

Subtotale oesofagectomie tot op het niveau van de arcus aortae, met herstellen van de continuïteit

686571-686582 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 228174-228185 uitgevoerd zonder tubulatie van de maag

686593-686604 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 228174-228185 uitgevoerd met tubulatie van de maag en gebruik makend van een thoracale anastomose

686615-686626 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 228174-228185 uitgevoerd met tubulatie van de maag en gebruik makend van een cervicale anastomose

686630-686641 (cat a)

Geheel van toestellen gebruikt tijdens de verstrekking 228174-228185 uitgevoerd met interpositie van colon

694470-694481 (cat b)

Geheel van gebruiksmateriaal bij de ingreep 228174-228185 

INTERPRETATIEREGEL 7 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Hoe kan het materiaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 229574-229585 vergoed worden?

ANTWOORD
Naargelang het gebruikte materiaal kunnen de verstrekkingen 687455-687466 (U 900), 689290- 689301 (U 350) en 694514-694525 (U 242) gecumuleerd worden.

De verstrekking 689290-689301 mag echter enkel worden aangerekend indien ernaast de arteriële greffen (a. mamaria) ook veneuze (v. saphena) worden gebruikt.

229574-229585

Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mamaria interna, met aanwending van de twee arteriae mamariae internae of implantatie van de arteria mamaria interna in de vorm van sequentiële overbruggingen

687455-687466 (cat a)

Systeem voor myocardweefselstabilisatie gebruikt tijdens de verstrekkingen 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 en 229611-229622, ongeacht het aantal samenstellende elementen

689290-689301 (cat a)

Endoscopisch gebruiksmateriaal voor het pre-leveren van de vena saphena magna bij de verstrekkingen 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 en 229611-229622

694514-694525 (cat b)

Geheel van gebruiksmateriaal bij de volgende ingrepen : 229574-229585, 257235-257246 

INTERPRETATIEREGEL 8 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Mag de verstrekking 687455-687466 van artikel 35bis , betreffende het systeem voor myocardweefselstabilisatie, aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 229633- 229644 "Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en)"?

ANTWOORD

De verstrekking 687455-687466 mag naar aanleiding van de verstrekking 229633-229644 aangerekend worden. Ze mag echter niet meer aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 229611- 229622. 

INTERPRETATIEREGEL 9 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Mag de verstrekking 688413-688424 van artikel 35bis aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 432736-432740 "Totale hysterectomie langs laparoscopische weg, met anatomopathologische bevestiging"?

ANTWOORD
De verstrekking 688413-688424 mag naar aanleiding van de verstrekking 432736-432740 aangerekend worden.

Ze mag echter niet meer aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 431270- 431281.

INTERPRETATIEREGEL 10 (in voege vanaf 01.07.2003)

VRAAG
Mag de verstrekking 689651-689662 van artikel 35bis aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 473830-473841 "Retrograde cholangiowirsungografie met extractie van choledocusstenen"?

ANTWOORD
De verstrekking 689651-689662 mag naar aanleiding van de verstrekking 473830-473841 aangerekend worden.

Ze mag echter niet meer aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 473690- 473701.

INTERPRETATIEREGEL 11 (in voege vanaf 01.04.2003)

VRAAG
Mag de verstrekking 689290 - 689301 "Endoscopisch gebruiksmateriaal voor het preleveren van een vena saphena magna bij de verstrekkingen 229014 - 229025, 229515 - 229526, 229574 - 229585 en 229611 - 229622 ...U 350" worden aangerekend voor de verwezenlijking van de verstrekking 229633 - 229644 "Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en)"?

ANTWOORD

De verstrekking 689290 - 689301 mag dus aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 229633 - 229644.
 

INTERPRETATIEREGEL 12 (in voege vanaf 01.03.2004)

VRAAG
Mag de verstrekking 732395 - 732406 "Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 229611 - 229622 via endoscopische weg, met endoscopisch preleveren van vena saphena magna ... U 350" worden aangerekend voor de verwezenlijking van de verstrekking 229633 - 229644 "Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mamaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en)"?

ANTWOORD
De verstrekking 732395 - 732406 mag dus aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 229633 - 229644.

INTERPRETATIEREGEL 13 (in voege vanaf 01.06.2005)

VRAAG
Mag de verstrekking 687455 - 687466 van artikel 35bis, betreffende het systeem voor myocardweefselstabilisatie, aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 687536 - 687540 « Disposable cardiotomieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht het aantal samenstellende elementen, vanaf de 7e verjaardag » of naar aanleiding van de verstrekking 687551 - 687562 "Disposable cardiotomieset met membraanoxygenator bij extracorporele circulatie, ongeacht het aantal samenstellende elementen, tot de 7e verjaardag"?

ANTWOORD
De verstrekking 687455 - 687466 mag niet naar aanleiding van de verstrekking 687536 - 687540 of 687551 - 687562 aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 14 (in voege vanaf 01.06.2005)

VRAAG
Moet de forfaitaire tegemoetkoming voor de verstrekking 687573 - 687584 "Disposable drainagesysteem van de thorax (pericard, pleura, mediastinum) met minstens drie kamers ... U 55" beschouwd worden per stuk?

ANTWOORD
De forfaitaire tegemoetkoming van de verstrekking 687573 - 687584 moet beschouwd worden per stuk.

INTERPRETATIEREGEL 15 (in voege van 01.05.2007 tot 31.10.2008)

VRAAG
Mogen de volgende verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekkingen 246912-246923 en 246934-246945?

730332-730343

Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt tijdens de verstrekking 246595-246606... U 145.

246595-246606

Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), inclusief het eventueel intra-oculair inplanten van een lens.

697550-697561

Geheel van medische hulpmiddelen gebruikt tijdens de verstrekking 246676-246680... U 145.

246676-246680 Extractie van ooglens (ongeacht de techniek), gecombineerd met de volledige heelkundige behandeling wegens glaucoom door fistulisatie. 

ANTWOORD
Ja, de verstrekking 730332-730343 mag aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 246912-246923, en de verstrekking 697550-697561 mag aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 246934-246945.

246912-246923
Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens.

246934-246945
Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fagmentering, laser of een andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige behandeling wegens glaucoom door fistulisatie.

INTERPRETATIEREGEL 16 (2) (in voege vanaf 01.04.2013)

VRAAG
Mogen de visco-elastische producten aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekkingen 246912-246923 en 246934-246945?

246912-246923 Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrosonore fragmentering, laser of andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens

246934-246945 Extracapsulaire extractie van de ooglens door ultrasonore fragmentering, laser of een andere vergelijkbare methode, inclusief het eventuele inplanten van een lens, gecombineerd met de volledige behandeling wegens glaucoom door fistulisatie

ANTWOORD
Ja, de visco-elastische producten gebruikt tijdens de verstrekkingen 246912-246923 en 246934-246945 mogen aangerekend worden onder de volgende verstrekkingen:

682393-682404 Visco-elastische producten op basis van cellulosederivaten

704093-704101 Visco-elastische producten op basis van hyaluronzuur of op basis van chondroïtine.

INTERPRETATIEREGEL 17 (in voege vanaf 18.02.2008)

VRAAG
Mogen de verstrekkingen 688096-688100, 688111-688122 of 688133-688144 gefactureerd worden voor vertebroplastie ok kyphoplastie?

688096-688100

Gebruik van embolisatiemateriaal naar aanleiding van het verrichten van de verstrekking 589116 - 589120 inclusief het materiaal gebruikt tijdens de testprocedure

589116-589120

Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arteriële of veneuze vascularisatie van één of meer organen en van pathologische letsels door fysische of chemische middelen in de encefale of medullaire streek inclusief de manipulatie en controles, tijdens de behandeling en de gebruikte catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel

688111-688122

Embolisatiekatheter en -materiaal naar aanleiding van het verrichten van de verstrekking 589131 - 589142

589131-589142

Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arteriële of veneuze vascularisatie van pathologische letsels of van arteriële bloeding in de faciale, thoracale, abdominale of bekkenstreek, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel

688133-688144

Embolisatiekatheter en -materiaal naar aanleiding van het verrichten van de verstrekking 589411 - 589422

589411-589422

Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arteriële of veneuze vascularisatie van pathologische letsels of van arteriële bloeding in de streek van de ledematen, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter, de farmaceutische produkten, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal 


ANTWOORD
Nee. De verstrekkingen 688096-688100, 688111-688122 of 688133-688144 mogen niet aangerekend worden voor materieel gebruikt tijdens een vertebroplastie of kyphoplastie.

INTERPRETATIEREGEL 18 (in voege vanaf 01.10.2007)

VRAAG
Mag de verstrekking 683771-683782 tweemaal aangerekend worden indien er gedilateerd wordt bij revascularisatie van een arterie aan de contralaterale zijde en van een andere anatomische as tijdens dezelfde operatiezitting?

Mag de verstrekking 683771-683782 tweemaal aangerekend worden indien er gedilateerd wordt bij revascularisatie van arteries van 2 andere anatomische assen tijdens dezelfde operatiezitting ?

Wat wordt er in de omschrijving van de verstrekking 683771-683782 met "andere anatomische as" bedoeld? 

ANTWOORD
De verstrekking 683771-683782 kan in deze situaties slechts éénmaal aangerekend worden.

Met "andere anatomische as" wordt bedoeld een andere arteriële as of de aanwezigheid van een gewricht tussen 2 arteries.

INTERPRETATIEREGEL 19 (in voege vanaf 01.10.2007)

VRAAG
Met welke verstrekkingen mag de verstrekking 683771-683782 gecumuleerd worden?

ANTWOORD
De verstrekking 683771-683782 kan enkel met de verstrekkingen 683734-683745, 683616- 683620 en 683631-683642 gecumuleerd worden.

INTERPRETATIEREGEL 20 (in voege vanaf 01.06.2005)

VRAAG
Moet de forfaitaire tegemoetkoming voor de verstrekkingen 687536-687540 en 687551-687562 beschouwd worden per ingreep of per dag?

ANTWOORD
De forfaitaire tegemoetkoming van de verstrekkingen 687536-687540 en 687551-687562 moet beschouwd worden per ingreep.

INTERPRETATIEREGEL 21 (in voege vanaf 01.07.2004)

VRAAG
Mag het forfait voor de verstrekking 687610-687621 « per gebruikt systeem » of « per ingreep » aangerekend worden?

687610-687621 Geheel van het materiaal voor autotransfusie met behulp van een cellsavingsysteem gebruikt bij een majeure neurochirurgische, thoracale, vasculaire, orthopedische of abdominale ingreep met ernstig bloedverlies … U175

ANTWOORD
De verstrekking 687610-687621 kan slechts eenmaal per ingreep worden aangerekend.

INTERPRETATIEREGEL 22 (in voege vanaf 27.01.2010)

VRAAG
Voldoet de Pulsioncath katheter aan de omschrijving van de verstrekking 697830-697841 "Thermodilutiekatheter voor continue meting van hartdebiet, met eventuele meting van veneuze saturatie en/of einddiastolisch volume?"

ANTWOORD
Nee, de Pulsioncath katheter voldoet niet aan de omschrijving van de verstrekking 697830-697841, maar wel aan de verstrekking 687676-687680 "Thermodilutiekatheter voor manuele bolusmeting van hartdebiet."

INTERPRETATIEREGEL 23 (in voege vanaf 01.08.2009)

VRAAG
Kunnen de tracheacanules met "aanpasbare kraag" onder de verstrekking 715175-715186 aangerekend worden?

ANTWOORD
De tracheacanules met "aanpasbare kraag" kunnen onder de verstrekking 715175-715186 aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 24 (in voege vanaf 01.08.2009)

VRAAG
Onder welke verstrekkingen kunnen we de tracheacanules die peroperatief gebruikt worden terugbetalen?

ANTWOORD
De tracheacanules voor peroperatief gebruik worden niet terugbetaald door de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging.

INTERPRETATIEREGEL 25 (in voege sinds 01.06.2009)

VRAAG
Mag het forfait van de verstrekkingen 720532-720543, 720554-720565, 720576-720580, 720591- 720602, 720613-720624 en 720635-720646 twee keer worden aangerekend wanneer de ingreep voor de volledige heelkundige behandeling van inflammatoire pathologie in de sinus bilateraal wordt uitgevoerd?

ANTWOORD
Nee, het forfait van de verstrekkingen 720532-720543, 720554-720565, 720576-720580, 720591-720602, 720613-720624 en 720635-720646 mag slechts één keer aangerekend worden, ook wanneer de ingreep bilateraal wordt uitgevoerd.

INTERPRETATIEREGEL 26 (1) (in voege van 01.03.2004 tot 31.07.2012)

vervangen door INTERPRETATIEREGEL 26 (2)

VRAAG
Mag het forfait van de artroscopische verstrekkingen 730015 -730026, 730030 - 730041, 730052 - 730063, 730074 - 730085, 730096 - 730100, 730111 - 730122, 730133 - 730144, 730155 - 730166, 730170 - 730181, 730192 - 730203, 730214 - 730225, 730236 - 730240, 730251 - 730262, 730273 - 730284, 730295 - 730306 en 730310 - 730321 twee keer worden aangerekend wanneer de ingreep bilateraal wordt uitgevoerd?

ANTWOORD
Nee, het forfait van de artroscopische verstrekkingen 730015 -730026, 730030 - 730041, 730052 - 730063, 730074 - 730085, 730096 - 730100, 730111 - 730122, 730133 - 730144, 730155 - 730166, 730170 - 730181, 730192 - 730203, 730214 - 730225, 730236 - 730240, 730251 - 730262, 730273 - 730284, 730295 - 730306 en 730310 - 730321 mag slechts één keer aangerekend worden, ook wanneer de ingreep bilateraal wordt uitgevoerd.

INTERPRETATIEREGEL 26 (2) (in voege vanaf 01.08.2012)

VRAAG

Mag het forfait van de artroscopische verstrekkingen 733714-733725, 733736-733740, 733751- 733762, 733773-733784, 733795-733806, 733810-733821, 733832-733843, 733854-733865, 733876-733880, 733891-733902, 733913-733924, 733935-733946, 733950-733961, 733972- 733983, 733994-734005, 735873-735884, 733655-733666 twee keer worden aangerekend wanneer de ingreep bilateraal wordt uitgevoerd?

ANTWOORD
Nee, het forfait van de artroscopische verstrekkingen 733714-733725, 733736-733740, 733751- 733762, 733773-733784, 733795-733806, 733810-733821, 733832-733843, 733854-733865, 733876-733880, 733891-733902, 733913-733924, 733935-733946, 733950-733961, 733972- 733983, 733994-734005, 735873-735884, 733655-733666 mag slechts één keer aangerekend worden, ook wanneer de ingreep bilateraal wordt uitgevoerd.

INTERPRETATIEREGEL 27 (in voege vanaf 08.03.2002) (BS van 28.09.2010)

VRAAG
Mogen de forfaits voor de verstrekkingen 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 en 682511–682522 "per oog" aangerekend worden?

ANTWOORD
De verstrekkingen 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474- 682485, 682496-682500 en 682511–682522 kunnen éénmaal per ingreep per oog worden aangerekend.

INTERPRETATIEREGEL 28 (in voege vanaf 01.07.2009)

VRAAG
Kunnen de verstrekkingen 697896-697900 en 697911-697922 eenmaal per opname "aangerekend" of "terugbetaald" worden?

ANTWOORD
De verstrekkingen 697896-697900 en 697911-697922 kunnen slechts eenmaal per opname aangerekend worden.