VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 35, § 1: Implantaten

INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 29.07.2005)

VRAAG
Kan een neurostimulator ingeplant in geval van CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) in aanmerking komen voor een terugbetaling van de verplichte verzekering via de verstrekking 683093 - 683104?

ANTWOORD
Nee, een neurostimulator ingeplant in geval van CRPS (Complex Regional Pain Syndrom) kan niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming via de verstrekking 683093 - 683104.

INTERPRETATIEREGEL 2 (in voege vanaf 01.06.2005)

VRAAG
Mogen de vier onderstaande verstrekkingen aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 684375 - 684386 "Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor"?

685731 - 685742 Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 ...U 598

685753 - 685764 Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541...U 598

685775 - 685786 Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541...U 598

685790 - 685801 Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 ... U 814

ANTWOORD
Aangezien de verstrekking 684375 - 684386 enkel gecreëerd werd om een onderscheid te maken tussen de eerste hartstimulator en een vervangingshartstimulator, mogen de verstrekkingen 685731 - 685742, 685753 - 685764, 685775 - 685786 en 685790 - 685801 aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 684375 - 684386 "Vervangingshartstimulator, inclusief adaptor".

INTERPRETATIEREGEL 3 (in voege vanaf 10.07.2006)

VRAAG
Kan een neurostimulator ingeplant in geval van "cluster headache" in aanmerking komen voor een terugbetaling van de verplichte verzekering via de verstrekking 683093-683104?

ANTWOORD
Nee, een neurostimulator ingeplant in geval van "cluster headache" kan niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming via de verstrekking 683093-683104.

INTERPRETATIEREGEL 4 (in voege vanaf 01.06.2006)

VRAAG
§ 8, E., van artikel 35 van de nomenclatuur voorziet een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal 400 EUR in de kost van de verstrekking 683712-683723 betreffende het herstel van de spraakprocessor van een cochleair implantaat.

1. Hoe moet de begrip van "jaarlijkse tegemoetkoming" geïnterpreteerd worden ?

2. Voor de periode tussen 1 juni 2006 (inwerkingtredingsdatum van bovenvermelde bepaling) en 31 december 2006, dus 7 maanden, kan het bedrag van 400 EUR volledig aangerekend worden of moet men dit bedrag prorata aanrekenen, met name maximaal 7/12e van het bedrag?

ANTWOORD

1. § 8, E., van artikel 35 van de nomenclatuur moet begrepen worden als geldend per kalenderjaar;

2. Voor de periode tussen 1 juni 2006 en 31 december 2006, kan het bedrag van maximaal 400 EUR volledig aangerekend worden. 

INTERPRETATIEREGEL 5 (in voege vanaf 01.05.2007)

VRAAG
Mag het forfait voor de verstrekking 683874-683885 "per gebruikt systeem", "per procedure" of "per operatiezitting" aangerekend worden?

ANTWOORD
De verstrekking 683874-683885 kan slechts eenmaal worden vergoed per operatiezitting.

INTERPRETATIEREGEL 6 (in werking vanaf 01.10.2007)

VRAAG
Mag de verstrekking 683653-683664 tweemaal aangerekend worden indien er stents geplaatst worden bij revascularisatie van een arterie aan de contralaterale zijde en van een andere anatomische as tijdens dezelfde operatiezitting?

Mag de verstrekking 683653-683664 tweemaal aangerekend worden indien er stents geplaatst worden bij revascularisatie van arteries van 2 andere anatomische assen tijdens dezelfde operatiezitting?

Wat wordt er in de omschrijving van de verstrekking 683653-683664 met "andere anatomische as" bedoeld?

ANTWOORD
De verstrekking 683653-683664 kan in deze situaties slechts éénmaal aangerekend worden.

Met "andere anatomische as" wordt bedoeld een andere arteriële as of de aanwezigheid van een gewricht tussen 2 arteries.

INTERPRETATIEREGEL 7 (in voege vanaf 01.10.2007)

VRAAG
Met welke verstrekkingen mag de verstrekking 683653-683664 gecumuleerd worden?

ANTWOORD
De verstrekking 683653-683664 kan enkel met de verstrekkingen 683616-683620 en 683631- 683642 gecumuleerd worden.

INTERPRETATIEREGEL 8 (in voege van 17.10.2008 tot 31.05.2009)

VRAAG
Welke verstrekking mag aangerekend worden wanneer de opbouw (abutment) vervangen wordt?

685952-685963 Implantaten gebruikt bij het plaatsen van een hoorprothese met beenverankering in het slaapbeen, eerste fixatiepunt, inclusief alle toebehoren. 

ANTWOORD
De verstrekking 685952-685963 mag aangerekend worden wanneer de opbouw (abutment) vervangen wordt.

INTERPRETATIEREGEL 9 (in voege vanaf 26.09.2008)

VRAAG
Hoe mag de vervanging van een katheter die gebruikt wordt met een implanteerbare pomp bij de verstrekking 683071-683082 of 683152-683163 of 683174-683185 of 683196-683200 aangerekend worden?

ANTWOORD
Bij de vervanging van een katheter die gebruikt wordt met een implanteerbare pomp moet de betreffende verstrekking (683071-683082 of 683152-683163 of 683174-683185 of 683196- 683200 volgens het type van de pomp) en de identificatiecode van de katheter aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 10 (in voege vanaf 01.03.2002)

VRAAG
Hoe kan een te vervangen deel van het toestel, dat geplaatst wordt ter behandeling van spastisch neurogeen blaaslijden als gevolg van een onomkeerbaar ruggemergletstel en waarvoor een terugbetaling is voorzien via de verstrekking 684154-684165 van artikel 35 van de nomenclatuur en de erbijgaande lijst van voor vergoeding aangenomen producten, worden vergoed?

ANTWOORD

Het te vervangen deel van het toestel kan worden vergoed via de verstrekking 684154-684165 en de identificatiecode toegekend aan het volledige toestel. De terugbetaling beperkt zich tot de factuurprijs.

INTERPRETATIEREGEL 11 (in voege vanaf 01.01.2009)

VRAAG
Op welke manier moet de toepassingsregel van de verstrekking 689054-689065 « De vergoeding voor cement gebruikt bij het plaatsen van een enkelprothese is beperkt tot maximaal 1 zakje » worden geïnterpreteerd?

ANTWOORD
De vergoeding voor cement gebruikt bij het plaatsen van een enkelprothese is beperkt tot maximaal 1 eenheid van 20 g.

INTERPRETATIEREGEL 12 (in voege vanaf 01.06.2006) (BS van 28.09.2010)

VRAAG
Hoe kan een te vervangen deel van een geïmplanteerde urinaire kunstsfincter, samengesteld uit een opblaasbare manchet, een pomp met controlesysteem en een reservoir dat de druk regelt en waarvoor een terugbetaling is voorzien via de verstrekking 684036-684040 van artikel 35 van de nomenclatuur en de erbijgaande lijst van voor vergoeding aangenomen producten, worden vergoed?

ANTWOORD
Het te vervangen deel van de geïmplanteerde urinaire kunstsfincter kan worden vergoed via de verstrekking 684036-684040 en de identificatiecode toegekend aan de volledige sfincter. De terugbetaling beperkt zich tot de factuurprijs. Indien het te vervangen deel echter onder de garantievoorwaarden valt, is er geen terugbetaling voorzien.

INTERPRETATIEREGEL 13 (in voege vanaf 01.05.2010)

VRAAG
Kan men een verstrekking betreffende de platen en schroeven voor reconstructie van schedel aanrekenen wanneer het om een reconstructie van het gelaat of kaakbeen gaat?

ANTWOORD
Ja, de verstrekkingen betreffende de platen en schroeven voor reconstructie van schedel namelijk de verstrekkingen 736013-736024, 736035-736046, 736050-736061, 736072-736083, 736094-736105, 736116-736120, 736131-736142, 736153-736164, 736175-736186 en 736190- 736201 kunnen voor reconstructie van schedel, gelaat en/of kaakbeen aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 14 (in voege vanaf 01.04.2011)

VRAAG
Hoe kan/kunnen één of meerdere bare metal stent(s) aangerekend worden bij het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van minimum één of meerdere drug eluting stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11ter van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen?

VRAAG
Bij het verrichten van een percutane coronaire interventie met plaatsing van minimum één of meerdere drug eluting stent(s) naar aanleiding van de verstrekking 589013-589024 binnen de indicaties voorzien in § 11ter van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is/zijn deze ene of deze meerdere bare metal stent(s) begrepen in de verstrekking 680315-680326.

INTERPRETATIEREGEL 15 (in voege vanaf 01.05.2007)

VRAAG
Kunnen de voerdraden, de introductie huls en het inflatie hulpmiddel gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589455-589466 naast de dilatatiekatheters, het fenestratie- of septatie materiaal, het occlusiemateriaal en de implantaten onder de verstrekking 685355-685366 aangerekend worden?

ANTWOORD
Ja, de voerdraden, de introductie huls en het inflatie hulpmiddel gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 589455-589466 kunnen naast de dilatatiekatheters, het fenestratie- of septatie materiaal, het occlusiemateriaal en de implantaten onder de verstrekking 685355-685366 aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 16 (in voege sinds 01.04.2009)

VRAAG
Wanneer 2 (of meer) lumbale discusprothesen tijdens dezelfde ingreep geplaatst worden, mag dan de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden?

ANTWOORD

Nee, de verstrekking 735792-735803 mag dan niet aangerekend worden. Wanneer er meerdere lumbale discusprothesen tijdens dezelfde ingreep geplaatst worden, is er geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering aangezien de patiënt in dat geval niet beantwoordt aan de voorziene inclusie- en exclusiecriteria.

INTERPRETATIEREGEL 17 (in voege vanaf 01.04.2009)

VRAAG
Mag de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden in geval van vervanging van een lumbale discusprothese?

ANTWOORD
In geval van een gedeeltelijke vervanging (vervanging van de insert of van de polyethyleen kern), mag de verstrekking 735792-735803 aangerekend worden. De tussenkomst blijft evenwel beperkt tot de prijs van het gedeelte in polyethyleen zoals opgenomen op de lijst van aangenomen producten. De identificatiecode toegekend aan het gedeelte in polyethyleen moet worden gebruikt.

De verstrekking mag niet aangerekend worden in geval van totale revisie vermits de gouden standaard in geval van revisie artrodese is.

INTERPRETATIEREGEL 18 (in voege vanaf 01.05.1999)

VRAAG
Mogen de vier onderstaande verstrekkingen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de hartstimulator aangerekend worden (verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666)?

685731 685742

Implanteerbare endocardiale unipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685753 685764

Implanteerbare endocardiale bipolaire elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685775 685786

Implanteerbare myocardiale elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 553

685790 685801

Implanteerbare endocardiale single-pass elektrode voor de verstrekking 684530 - 684541 of de verstrekking 684375-684386, per elektrode U 753?


ANTWOORD
De verstrekkingen 685731-685742, 685753-685764, 685775-685786 en 685790-685801 mogen terugbetaald worden als ze niet op dezelfde moment als de verstrekkingen 684530-684541, 684375-684386 en 684655-684666 aangerekend worden op voorwaarde dat de aangerekende elektrode verbonden is aan een toestel die reeds geplaatst is om zo een functioneel apparaat te bekomen.

INTERPRETATIEREGEL 19 (in voege sinds 01.11.2001 voor de verstrekking 689054-689065 en sinds 01.02.2009 voor de verstrekkingen 683955-683966 et 683970-683981)

VRAAG
Op welke manier moet men het gewicht van het cement gebruikt in orthopedie (689054-689065) en in neurochirurgie (683955-683966 en 683970-683981) berekenen?

ANTWOORD

Het gewicht van het cement van de verstrekkingen 689054-689065, 683955-683966 en 683970- 683981 wordt berekend door enkel met het droge poeder rekening te houden. De solventen tellen niet mee. Het gaat dus niet om het gewicht van het mengsel.

INTERPRETATIEREGEL 20 (in voege vanaf 01.07.2011)

VRAAG
Kunnen de verstrekkingen 736831-736842, 736853-736864 en 736875- 736886 verschillende keren aangerekend worden als verschillende externe fixatoren gelijktijdig gebruikt worden?

ANTWOORD
Ja, deze verstrekkingen kunnen verschillende keren aangerekend worden op voorwaarde dat de verschillende fixatoren op verschillende plaatsen in het lichaam worden geplaatst.

INTERPRETATIEREGEL 21 (in voege vanaf 01.06.2009) (BS van 14.08.2012)

VRAAG
Hoe maken we het verschil tussen de 2 volgende verstrekkingen:

695273-695284 Cefalische prothese ter vervanging van enkel de humeruskop U 636

720296-720300 Oppervlakteimplantaat voor een gedeeltelijke vervanging van het gewrichtskraakbeen voor het geheel van de samenstellende elementen U 1550?

ANTWOORD
Indien de maat (diameter) van het product kleiner is dan 35 mm, moet dit beschouwd worden als een oppervlakteimplantaat voor een gedeeltelijke vervanging van het gewrichtskraakbeen. Indien de maat (diameter) van het product groter is dan of gelijk is aan 35 mm, moet dit beschouwd worden als een cefalische prothese.