VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 34: Percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole

INTERPRETATIEREGEL 1 (1) (in voege van 13.01.2009 tot 25.11.2009)

vervangen door INTERPRETATIEREGEL 1 (2)


VRAAG

Mag de verstrekking 589411 - 589422 aangerekend worden voor de endoveneuze behandeling van spataders van de onderste ledematen met laser of radiofrequentie?

ANTWOORD
Neen, de verstrekking 589411 - 589422 Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arteriële of veneuze vascularisatie van pathologische letsels of van arteriële bloeding in de streek van de ledematen, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter, de farmaceutische produkten, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel I 600 mag in geen geval voor de endoveneuze behandeling van spataders van de onderste ledematen met laser of radiofrequentie aangerekend worden.

Er bestaat in de nomenclatuur geen specifieke verstrekking voor deze behandeling.

Enkel volgende verstrekkingen, die het type van de toegepaste fulguratietechniek niet specifiëren, zijn voorzien:

238070 - 238081 Onderbinden, fulguratie (vein eraser) of resectie van een variqueuze ader N 50

238092 - 238103 Onderbinden, fulguratie (vein eraser) of trapsgewijze resecties van twee of drie variqueuze aders N 90

238114 - 238125 Onderbinden, fulguratie (vein eraser) of trapsgewijze resecties van meer dan drie variqueuze aders N 125.

De endoveneuze behandeling van spataders van de onderste ledematen met laser of radiofrequentie moet dientengevolge onder een van deze nummers aangerekend worden. 

 

INTERPRETATIEREGEL 1 (2) (in voege vanaf 26.11.2009)


VRAAG
Mag de verstrekking 589411 - 589422 aangerekend worden voor de endoveneuze behandeling van spataders van de onderste ledematen met laser of radiofrequentie?

ANTWOORD
Neen, de verstrekking 589411 - 589422 Percutane occlusie onder controle door medische beeldvorming van de arteriële of veneuze vascularisatie van pathologische letsels of van arteriële bloeding in de streek van de ledematen, inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter, de farmaceutische produkten, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel I 600 mag in geen geval voor de endoveneuze behandeling van spataders van de onderste ledematen met laser of radiofrequentie aangerekend worden.

Er bestaat in de nomenclatuur geen specifieke verstrekking voor deze behandeling.

Volgende verstrekkingen mogen aangerekend worden voor de endoveneuze behandeling van varices van de onderste ledematen:

- 238070 - 238081 Onderbinden, fulguratie (vein eraser) of resectie van een variqueuze ader N 50;

- 238092 - 238103 Onderbinden, fulguratie (vein eraser) of trapsgewijze resecties van twee of drie variqueuze aders N 90;

- 238114 - 238125 Onderbinden, fulguratie (vein eraser) of trapsgewijze resecties van meer dan drie variqueuze aders N 125;

- 238173 - 238184 Resectie van de boog van de vena saphena interna en totale exeresis van één van beide venae saphenae N 200;

- 238210 -238221 Resectie van de boog van de vena saphena interna en totale exeresis van beide venae saphenae N 250;

- 238276 - 238280 Volledige bilaterale resectie van een stamvaricositas van de vena saphena interna en/of externa N 400.

Slechts één enkele van deze verstrekkingen kan aangerekend worden per lidmaat. 

INTERPRETATIEREGEL 2 (in voege vanaf 29.09.2014)

VRAAG
Hoe moet "andere arteriële as" begrepen worden in de omschrijving van de verstrekking 589072-589083 Bijkomend honorarium bij de verstrekking nr. 589050 - 589061 voor de dilatatie van een of meerdere bijkomende vernauwing(en) van een andere arteriële as, voor de andere slagaders dan de coronaire, maximum per operatiezitting I 400?

ANTWOORD
Alle slagaders waarbij de te behandelen letsels, gezien vanuit de aorta, met één vloeiende lijn verbonden kunnen worden, behoren tot dezelfde arteriële as. Letsels op een tweede lijn behoren tot een andere arteriële as.

De verstrekking 589072-589083 mag ook aangerekend worden als de dwarsdoorsnede van de slagader zodanig verschilt dat de voerdraad vervangen moet worden door een dunnere. Zo is de iliaca communis en de iliaca externa OF de iliaca interna één enkele arteriële as. Bij dilatatie van de arteria iliaca communis EN de iliaca externa EN de iliaca interna betreft het twee arteriële assen, omdat er een bifurcatie is. Omwille van de dwarsdoorsnede kan de verstrekking ook aangerekend worden als samen met de arteria femoralis (hoofdverstrekking) ook een tibiale of fibulaire slagader gedilateerd wordt.

De interpretatieregels nummer 6 van artikel 35 en nummer 18 van artikel 35bis zijn niet van toepassing op de aanrekening van de verstrekking 589072-589083.

INTERPRETATIEREGEL 3 (in voege vanaf 01.01.1991 - BS 29.09.2014)

VRAAG
Hoe moet de term "percutaan" in de omschrijving van de verstrekkingen van artikel 34 worden begrepen (voor de endovasculaire ingrepen onder controle door medische beeldvorming)?

ANTWOORD
De term percutaan betekent dat het noch een open noch een endoscopische ingreep met rechtstreeks zicht betreft. Het percutaan karakter van de ingreep blijft behouden ook als men om de toegang tot het bloedvat en de manipulatie van de katheters te vergemakkelijken een kleine huidincisie maakt.

Voor de verstrekking "589094-589105 endovasculaire dilatatie onder controle door medische beeldvorming voor de andere slagaders dan de coronaire tijdens een heelkundige ingreep" is het toegestaan dat de slagader via het open opereerveld benaderd wordt.