VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 31, § 1: Gehoorprothesisten

(copy 1)

INTERPRETATIEREGEL 1 (in voege vanaf 01.09.2006)

VRAAG
Hoe dient men een toestel ter correctie van het gehoor, uitgevoerd met CROS-montage (Contralateral Routing of Signal), aan te rekenen?

De microfoon bevindt zich naast het oor dat niet meer toerustbaar is, terwijl de oortelefoon langs de andere kant wordt gedragen.

ANTWOORD
Een audioprothetische aanpassing door CROS-montage is aanrekenbaar onder het nomenclatuurnummer 679136 « Monofonisch toestel voor rechthebbenden van 18 jaar en ouder » of 679151 « Monofonisch toestel voor rechthebbenden, jonger dan 18 jaar » voor zover aan de criteria van gehoorverlies, voorzien in artikel 31 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, is voldaan.

In dit geval is het oor dat in aanmerking dient te worden genomen om te bepalen of de criteria van gehoorverlies vervuld zijn, het oor aan de kant van de microfoon.