VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 28, § 8: Bandagisten - Mobiliteitshulpmiddelen

INTERPRETATIEREGEL 1 (1) (in voege van 01.11.2008 tot 31.10.2009) vervangen door INTERPRETATIEREGEL 1 (2)


VRAAG
Wat gebeurt er indien de adviserend geneesheer binnen de vijf werkdagen na de aflevering van een manuele standaardrolstoel geen kennisgeving van de verhuur van die rolstoel heeft ontvangen?

ANTWOORD
De aanvangsdatum van de verhuur wordt dan vastgesteld op de vijf werkdagen vóór de datum van ontvangst van de kennisgeving door de adviserend geneesheer.

INTERPRETATIEREGEL 1 (2) (in voege vanaf 01.11.2009)

VRAAG

Wat gebeurt er indien de adviserend geneesheer binnen de vijftien werkdagen na de aflevering van een manuele standaardrolstoel geen kennisgeving van de verhuur van die rolstoel heeft ontvangen?

ANTWOORD
De aanvangsdatum van de verhuur wordt dan vastgesteld op vijftien werkdagen vóór de datum van ontvangst van de kennisgeving door de adviserend geneesheer.

INTERPRETATIEREGEL 2 (in voege vanaf 01.01.2007)

VRAAG
Aan welke voorwaarden moet de rechthebbende voldoen om in aanmerking te komen voor een terugbetaling voor elektrisch verstelbare beensteunen of een elektrisch kantelbare zit of een elektrisch in hoek verstelbare rug bij de elektronische binnenrolstoel, bij de elektronische binnen/buiten rolstoel of bij de elektronische buitenrolstoel?

Moet de rechthebbende over een gestoorde zithouding (minimaal typering 3) beschikken en moet tegelijkertijd een verandering van de algemene zithouding noodzakelijk zijn of is één van deze twee voorwaarden voldoende?

ANTWOORD
Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling van elektrisch verstelbare beensteunen of een elektrisch kantelbare zit of een elektrisch in hoek verstelbare rug bij de elektronische binnenrolstoel, bij de elektronische binnen/buiten rolstoel of bij de elektronische buitenrolstoel moet de rechthebbende beschikken over een gestoorde zithouding (minimaal typering 3) OF is een verandering van de algemene zithouding medisch noodzakelijk.

De noodzaak moet duidelijk blijken uit het motiveringsrapport van de verstrekker en/of het multidisciplinaire functioneringsrapport.

INTERPRETATIEREGEL 3 (in voege vanaf 01.01.2007)

VRAAG
Wanneer kan een rolstoel voor volwassenen aan een kind terugbetaald worden?

ANTWOORD
Een rolstoel voor volwassenen kan aan een kind terugbetaald worden wanneer dit kind om technische of functionele redenen nood heeft aan een rolstoel met volwassen maatvoering qua breedte en/of diepte.

De noodzaak moet duidelijk blijken uit het motiveringsrapport van de verstrekker en/of het multidsciplinair functioneringsrapport.

De rolstoel met volwassen maatvoering heeft een zitbreedte van meer dan 36 cm en is opgenomen op de lijst van erkende mobiliteitshulpmiddelen onder de doelgroep volwassenen. 

INTERPRETATIEREGEL 6 (in voege vanaf 01.10.2014)

VRAAG

Met welke rolstoelen mag een modulair aanpasbaar rugsysteem (verstrekkingen 523994-524005, 524016-52402, 524031-524042) gecumuleerd worden?

ANTWOORD

Een modulair aanpasbaar rugsysteem mag gecumuleerd worden met :
|b2 manuele modulaire rolstoel (verstrekking 520030-520041)
|b2 manuele actief rolstoel (verstrekkingen 520074-520085, 522970-522981)
|b2 elektronische rolstoel (verstrekkingen 520096-520100, 520111-520122, 520133-520144)
|b2 manuele actief kinderrolstoel (verstrekking 520251-520262)
|b2 elektronische rolstoel voor kinderen (verstrekkingen 520273-520284, 520295-520306).

INTERPRETATIEREGEL 7 (in voege vanaf 01.01.2012)

VRAAG

Voor wie is de manuele actief rolstoel met individuele maatvoering (verstrekking 522970-522981) bedoeld?

ANTWOORD

De manuele actief rolstoel met individuele maatvoering is bedoeld voor actieve, zelfstandige en ervaren actief rolstoelgebruikers.
Met `ervaren gebruiker' wordt bedoeld gebruiker die reeds een verzekeringstegemoetkoming voor een manuele actief rolstoel gekregen heeft, hetzij als volwassene (verstrekking 520074-520085), hetzij als kind (verstrekking 52251-520262).