VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 28, § 1: Bandagisten en orthopedisten - Implantaten en prothesen, allerhande apparaten

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG

Mag verstrekking nr. 612334 - 612345 Tijdelijk gebruik van een elektrodecatheter, intracavitair of in de slokdarm, voor elektrosystolisch stimuleren van het hart ... Y 61 tweemaal worden aangerekend wanneer tijdens dezelfde ingreep twee elektrodecatheters worden gebruikt voor het elektrosystolisch stimuleren van het hart?

ANTWOORD

Verstrekking nr. 612334 - 612345 Tijdelijk gebruik van een elektrodecatheter, intracavitair of in de slokdarm, voor elektrosystolisch stimuleren van het hart... Y 61 mag slechts eenmaal worden vergoed. Die verstrekking moet worden beschouwd als een forfait dat geldt voor eenzelfde doorlopende periode van elektrosystolisch stimuleren van het hart.

INTERPRETATIEREGEL 2 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG

Gewrichtsprothese voor de vingers, in silicone voor geneeskundig gebruik.

ANTWOORD

De gewrichtsprothese voor de vingers in silicone voor geneeskundig gebruik mag worden getarifeerd onder nr. 638875 - 638886 Voet- en handwortel : gewrichtsprothese in silicone voor medisch gebruik... Y 64.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG
Vervanging van een handwortelbeentje door een kunstimplantaat (b.v. os lunatum of os scaphoïdeum in silicone).

ANTWOORD

Het ingeplante materieel moet worden getarifeerd onder nr. 638853 - 638864 Prothese voor os lunatum - kobalt/chroom of titaan... Y 220.

INTERPRETATIEREGEL 4 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG
Hoe moeten de femorale of poplitea-stents worden getarifeerd?

ANTWOORD
Die stents moeten worden geattesteerd onder het nummer 613830 - 613841 Stents voor angioplastiek : afzonderlijke iliaca-stent... Y 600 of onder het nummer 613852 - 613863 Stent voor angioplastiek : iliaca-stent met ballontjes voor het plaatsen... Y 900, naargelang van het geval.

INTERPRETATIEREGEL 5 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG

Mag de verstrekking 612850 - 612861 Set voor autotransfusie van bloed voor de verstrekkingen 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084 ... worden aangerekend voor de verwezenlijking van de volgende verstrekkingen:

229596 - 229600

Operatie op het hart of de grote thoracale bloedvaten die de plastiek of het plaatsen van een kunstklep omvat, met extracorporele circulatie.

229611 - 229622

Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroëpiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en).

229574 - 229585

Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mamalia interna, met aanwending van de twee arteriae mamaliae internae of implantatie van een arteria mamalia interna in de vorm van sequentiële overbruggingen.

229596 - 229600

Operatie op het hart of de grote thoracale bloedvaten die de plastiek of het plaatsen van een kunstklep omvat, met extracorporele circulatie.

229611 - 229622

Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroëpiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventuele geassocieerde veneuze bypass(en).

229574 - 229585

Myocardrevascularisatie door anastomose met behulp van de arteria mamalia interna, met aanwending van de twee arteriae mamaliae internae of implantatie van een arteria mamalia interna in de vorm van sequentiële overbruggingen.

ANTWOORD
Voor ze in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werden opgenomen, kwamen de verstrekkingen 229596 - 229600, 229611 - 229622 en 229574 - 229585 al voor onder het codenummer 229014 - 229025 Operatie op het hart of op de grote intrathoracale bloedvaten, met extracorporele circulatie, dat wel degelijk aangehaald wordt in de omschrijving van de verstrekking 612850 - 612861 Set voor autotransfusie van bloed voor de verstrekkingen 229014 - 229025, .... 

De verschillende onderdelen van de verstrekking 229014 - 229025 kunnen eveneens aanleiding geven tot de vergoeding van de verstrekking 612850 - 612861.

De verstrekking 612850 - 612861 mag dus worden aangerekend voor de verwezenlijking van de verstrekkingen 229596 - 229600, 229611 - 229622 of 229574 - 229585. 

INTERPRETATIEREGEL 6 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG
Hoe moet een implanteerbaar netje dat als verankering wordt gebruikt bij een cystokelebehandeling, worden getarifeerd?

ANTWOORD

Het implanteerbare netje mag door gelijkstelling worden aangerekend onder het codenummer 612371 - 612382 Implanteerbaar netje voor herstel van breuk of eventratie per 10 cm2,... Y 2, ongeacht de afwijking.

INTERPRETATIEREGEL 7 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG
Hoe moet een (inter)vertebrale cage worden getarifeerd?

ANTWOORD
Dit implantaat mag door gelijkstelling worden aangerekend onder het nomenclatuurnummer 637954 - 637965 Raam,... Y 300.

INTERPRETATIEREGEL 8 (van kracht sinds 02.04.1999)

VRAAG
Mag de borstprothese ingeplant na preventieve mammectomie aangerekend worden met de verstrekking 614412 - 614423?

ANTWOORD
Een preventieve mammectomie is een mutilerende ingreep op een borst. De ingeplante borstprothese mag dus worden aangerekend onder het codenummer 614412 - 614423 Borstprothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of wegens sequellen van een mutilerende ingreep op een borst.

INTERPRETATIEREGEL 9 (van kracht sinds 02.04.1999)

VRAAG
Mag de borstprothese ingeplant in geval van eenzijdige ernstige aangeboren hypoplastie aangerekend worden met de verstrekking 614412 - 614423?

ANTWOORD
De borstprothese ingeplant in geval van eenzijde ernstige aangeboren hypoplastie mag worden aangerekend onder het codenummer 614412 - 614423 Borstprothese na totale mammectomie of unilaterale agenesie of wegens sequellen van een mutilerende ingreep op een borst . . . . . Y 350

INTERPRETATIEREGEL 10 (van kracht sinds 01.11.2001)

VRAAG
Kan in geval van implantatie van een heupprothese de verstrekking 639236 - 639240 Prothese buiten maat aangerekend worden?

ANTWOORD
De verstrekking 639236 - 639240 kan voor de heupprothesen ingeplant vanaf 1 november 2001 niet meer aangerekend worden. De nieuwe nomenclatuur van de heupprothesen opgenomen onder artikel 35 van de nomenclatuur voorziet in verschillende verstrekkingen waaronder heupprothesen buiten maat aangerekend kunnen worden.

Die verstrekking kan wel worden aangerekend voor de andere gewrichtsprothesen buiten maat opgenomen in artikel 28, § 1. 

INTERPRETATIEREGEL 11 (van kracht sinds 01.04.2003)

VRAAG
Mogen de verstrekkingen 612054 - 612065 van artikel 28 van de nomenclatuur en 689651 - 689662 van artikel 35bis van de nomenclatuur gecumuleerd worden?

ANTWOORD
De verstrekkingen 612054 - 612065 en 689651 - 689662 zijn onderling niet cumuleerbaar.

INTERPRETATIEREGEL 12 (van kracht sinds 01.04.2003)

VRAAG
Mag de verstrekking 612850 - 612861 "Set voor autotransfusie van bloed voor de verstrekkingen 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084 ..." worden aangerekend voor de verwezenlijking van de verstrekking 229633 - 229644 "Myocardrevascularisatie op kloppend hart uitgevoerd met een slagaderent (mamaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en)"?

ANTWOORD

Voor deze in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd opgenomen, kwam de verstrekking 229633 - 229644 al voor onder het codenummer 229611 - 229622 "Myocardrevascularisatie uitgevoerd met een slagaderent (mammaria, gastroepiploica of geëxplanteerde slagader) inbegrepen de eventueel geassocieerde veneuze bypass(en)", dat wel degelijk aangehaald wordt in interpretatieregel 5 van artikel 28.

De verstrekking 612850 - 612861 mag dus aangerekend worden naar aanleiding van de verstrekking 229633 - 229644.

INTERPRETATIEREGEL 13 (van kracht sinds 01.03.2004)

VRAAG
Mogen de verstrekkingen 612054 - 612065 "Transendoscopische balloncatheter type Fogarty voor galsteenextractie" van artikel 28 van de nomenclatuur en 731091 - 731102 "Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 473830 - 473841 via endoscopische weg" van artikel 35bis van de nomenclatuur gecumuleerd worden?

ANTWOORD
De verstrekkingen 612054 - 612065 en 731091 - 731102 zijn onderling niet cumuleerbaar.

INTERPRETATIEREGEL 14 (van kracht sinds 29.04.2005)

VRAAG
Hoe moeten beklede iliacale of femorale stents getarifeerd worden?

ANTWOORD
Die stents moeten geattesteerd worden onder het nummer 613830 - 613841 "Stent voor angioplastiek: afzonderlijke iliacastent ... Y 600" of onder het nummer 613852 - 613863 "Stent voor angioplastiek: iliacastent met ballonetjes voor het plaatsen ... Y 900" naargelang het geval. Er mag dus geen vaatent aangerekend worden.

INTERPRETATIEREGEL 15 (van kracht sinds 17.11.2005)

VRAAG
Mag de verstrekking 612054 - 612065 van artikel 28 van de nomenclatuur gecumuleerd worden met de verstrekking 731076 - 731080 of met de verstrekking 731113 - 731124 van artikel 35bis van de nomenclatuur?

612054-612065
Transendoscopische balloncatheter type Fogarty voor galsteenextractie ... Y 155

731076-731080
Geheel van gebruiksmateriaal en implanteerbaar materiaal gebruikt tijdens de verstrekking 473690 - 473701 via endoscopische weg ... U 114

731113-731124
Geheel van gebruiksmateriaal gebruikt tijdens de verstrekking 473712 - 473723 via endoscopische weg ... U 271

ANTWOORD
De verstrekking 612054 - 612065 van artikel 28 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekking 731076 - 731080 of met de verstrekking 731113 - 731124 van artikel 35bis.

INTERPRETATIEREGEL 16 (van kracht sinds 14.04.2006)

VRAAG
De verstrekking 612371-612382 van artikel 28 van de nomenclatuur, betreffende het implanteerbare netje voor herstel van breuk of eventratie, voorziet in een verzekeringstegemoetkoming van Y 2 per 10 cm² . Hoe moet de onder deze verstrekking aanrekenbare oppervlakte bepaald worden, wanneer gebruik gemaakt wordt van een voorgesneden netje, b.v. van type "Prolift" of "Avaulta"?

ANTWOORD

Wanneer gebruikt gemaakt wordt van een door de fabrikant voorgesneden netje is de onder de verstrekking 612371-612382 aanrekenbare oppervlakte, niet de totale oppervlakte van het netje vóór versnijding maar wel de tijdens de ingreep gebruikte oppervlakte.

INTERPRETATIEREGEL 17 (van kracht sinds 01.09.2005)

VRAAG
Kan in geval van implantatie van een schouderprothese de verstrekking 639236-639240 Prothese buiten maat aangerekend worden?

ANTWOORD
De verstrekking 639236-639240 kan, voor de schouderprothesen ingeplant vanaf 1 september 2005, niet meer aangerekend worden. De nieuwe nomenclatuur van de schouderprothesen opgenomen onder artikel 35 van de nomenclatuur, voorziet in verschillende verstrekkingen waaronder de schouderprothesen van verschillende afmetingen aangerekend kunnen worden.

Die verstrekking kan wel worden aangerekend voor de andere gewrichtsprothesen buiten maat opgenomen in artikel 28, § 1. 

INTERPRETATIEREGEL 18 (van kracht sinds 27.11.2006)

VRAAG
Mag de verstrekking 638013-638024 geattesteerd worden om een connector tussen een schroef en een staaf, in het kader van een wervelkolomfixatie aan te rekenen?

638013-638024
Verbinding tussen hoofdimplantaten (het kan gaan om een transversale of longitudinale verbinding).

ANTWOORD

De verstrekking 638013-638024 dekt de verbinding tussen de hoofdimplantaten. Aangeizne schroeven tussenimplantaten zijn, mogen de connectoren tussen een tussenimplantaat en een hoofdimplantaat niet onder de verstrekking 638013-638024 geattesteerd worden.

De verstrekking 638234-638245 dekt het verankeringsimplantaat met alle stukken voor vasthechten, aanpassing, repositie en blokkering van het verankeringsimplantaat aan het hoofdimplantaat. De laterale connector die een schroef aan een staaf verbindt is dus in die terugbetaling inbegrepen, net als de washers, locking screws,... 

638234-638245
Samengesteld implantaat (éénverankeringsimplantaat (gesteelde of corporeale schroef, stift met schroefdraad, gesteelde of lamaire haak, agrafe,..) met alle stukken voor vasthechten, aanpassing, repositie en blokkering van dit éénverankeringsimplantaat aan het hoofdimplantaat.

INTERPRETATIEREGEL 19 (van kracht sinds 27.11.2006)

VRAAG
Mag de verstrekking 637954-637965 geattesteerd worden om een discusprothese aan te rekenen?

637954-637965
Raam

ANTWOORD
Nee. De discusprothesen kunnen niet in aanmerking komen voor een verzekeringstegemoetkoming. Ze mogen dus niet aangerekend worden onder de verstrekking 637954-637965, of onder een andere verstrekking van artikel 28 van de nomenclatuur.

INTERPRETATIEREGEL 20 (van kracht sinds 27.11.2006)

VRAAG
Mag een interspineus implantaat aangerekend worden zoals een hoofdimplantaat gebruikt in de wervelkolom?

ANTWOORD
Nee. De interspineuze implantaten komen niet in aanmerking voor een verzekeringstegemoetkoming.

INTERPRETATIEREGEL 21 (van kracht sinds 27.11.2006)

VRAAG
Mag, bij een wervelkolomoperatie, de verstrekking 638235-638245 voor hetzelfde niveau meerdere malen aangerekend worden?

638234-638245
Samengesteld implantaat (éénverankeringsimplantaat (gesteelde of corporeale schroef, stift met schroefdraad, gesteelde of lamaire haak, agrafe,..) met alle stukken voor vasthechten, aanpassing, repositie en blokkering van dit éénverankeringsimplantaat aan het hoofdimplantaat.

ANTWOORD
De verstrekking 638234-638245 mag enkel één keer per verankeringspunt geattesteerd worden, of maximum twee maal per wervel. Die verstrekking dekt immers het verankeringsimplantaat (bv : schroef, haak) maar ook alle stukken voor vasthechten (bv : schroefbout), aanpassing (bv : laterale of offset connectoren, washers), repositie en blokkering (bv : locking screws).

Bijgevolg mag die verstrekking, voor éénzelfde verankeringspunt, niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 638116-638120 en 638131-638142.

638116-638120

Schroef (heeft betrekking op de schroeven die specifiek zijn ontworpen voor vertebrale osteosynthesen).

638131-638142

Haak of agrafe

INTERPRETATIEREGEL 22 (van kracht sinds 01.04.2009)

VRAAG
Kan in geval van implantatie van een knieprothese de verstrekking 639236-639240 Prothese buiten maat aangerekend worden?

ANTWOORD
De verstrekking 639236-639240 kan, voor de knieprothesen ingeplant vanaf 1 april 2009, niet meer aangerekend worden. De nieuwe nomenclatuur van de knieprothesen opgenomen onder artikel 35 van de nomenclatuur, voorziet in verschillende verstrekkingen waaronder de knieprothesen van verschillende afmetingen aangerekend kunnen worden. Die verstrekking kan wel worden aangerekend voor de andere gewrichtsprothesen buiten maat opgenomen in artikel 28, § 1.