VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 27, § 1: Bandagisten

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG

Buikgordel naar maat : cumulatieregelen.

ANTWOORD

601311

Heupomtrek van minder dan 1 m . . . . . Y 81,75

De buikgordel, voorzien onder de nummers 601311, 601333, 601355 en 601370 is cumuleerbaar met de gordel voorzien onder het codenummer:

641012

Regelbare bevestigingsgordel voor colostomie, ileostomie, ureterostomie en cystostomie, inclusief de eventuele steunplaat . . . . . Y 6,80

Het geval moet beantwoorden aan de maatstaven die zijn vastgesteld voor de 2 toestellen.

601414

Kussentje voor nierptosis of liesbreuk . . . . . Y 7,63

Deze verstrekking mag niet worden gecumuleerd met een breukband.

601436

Kussentje voor eventratie . . . . . Y 10,9

Dit kussentje mag slechts samengaan met een buikgordel.

INTERPRETATIEREGEL 2 (van kracht sinds 06.08.2000)

VRAAG

Wat is de verzekeringstegemoetkoming voor een breukband voor bilaterale liesbreuk wanneer aan de verzekerde één jaar tevoren een breukband voor unilaterale liesbreuk is vergoed?

ANTWOORD

Er moet worden beschouwd dat het gaat om een nieuwe band en verstrekking nr. 601090 ... Y 13,08 of nr. 601112 ... Y 70,85 moet worden vergoed.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht sinds 13.03.2000)

VRAAG

Bestaat er voor maatwerkmateriaal een systeem van lijsten van voor vergoeding aangenomen producten?

ANTWOORD

Neen, het systeem van de lijsten van voor vergoeding aangenomen producten wordt enkel toegepast voor prefabmateriaal.

INTERPRETATIEREGEL 4 (van kracht sinds 25.03.2009)

VRAAG

Wat moet worden begrepen onder een "kousaantrekhulp" (nomenclatuurcode 769731)?

ANTWOORD

De kousaantrekhulp is een hulpmiddel bij het aantrekken van therapeutische elastische beenkousen en bestaat uit ten minste een niet vervormbaar kader uit metaal of kunststof.

INTERPRETATIEREGEL 5 (van kracht sinds 01.01.2007)

VRAAG

Zijn de verstrekkingen behorend tot de rubriek « Stomamateriaal » vergoedbaar voor personen met een slokdarmfistel of een maagfistel?

ANTWOORD

De verstrekkingen behorend tot de rubriek « Stomamateriaal » zijn vergoedbaar voor alle personen met een stoma of fistel van het spijsverteringsstelsel.

De slokdarmfistel en de maagfistel geven dus recht op een tegemoetkoming van stomamateriaal. 

INTERPRETATIEREGEL 6 (van kracht sinds 01.01.2009)

VRAAG

Artikel 27, § 11bis, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen voorziet dat na de amputatie van de tweede borst twee nieuwe borstprothesen moeten worden afgeleverd.

Vanaf welk moment mogen er twee nieuwe borstprothesen worden afgeleverd?

ANTWOORD

Op het moment dat de rechthebbende recht heeft op een voorlopige toerusting voor de tweede borst, mogen er twee nieuwe borstprothesen worden afgeleverd.

Er kunnen dus ten vroegste zes weken na de operatie twee nieuwe borstprothesen worden afgeleverd.

INTERPRETATIEREGEL 07

VRAAG

Omschrijving van prestatie 640076 volgens artikel 27, §1, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:

Ledigbaar urinezakje voor overdag met antirefluxklep, inclusief koppelstukken, leidingen en volledig bevestigingssysteem nodig voor 3 maanden, ongeacht de overige productattributen.

Mag het materiaal beschreven onder nomenclatuurcode 640076 (Ledigbaar urinezakje voor overdag of urinebeenzak) als opvangmateriaal voor urine ook worden vergoed in situaties waarbij er urineverlies langs niet-natuurlijke weg is?

ANTWOORD

Voor ambulante patiënten mag de verstrekking 640076 worden vergoed voor de urinebeenzakken voor de opvang van urine bij verlies langs niet natuurlijke weg, zoals bij het gebruik van een verblijfsonde of in het geval van een nefrostomie of een urostoma, ….