VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 21: Dermato-venereologie

Van kracht vanaf 13.03.2002, tenzij anders bepaald.

Interpretatieregels 1 en 2 treden in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad (13.3.2002) worden bekendgemaakt en vervangen de tot op heden gepubliceerde interpretatieregels betreffende artikel 21 (Dermato-venereologie), met name de interpretatieregels gepubliceerd in de rubriek 509 van de interpretatieregels van de Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

a) Een patiënt heeft aan de onderste ledematen plekken van varicositas en venulae. Ter hoogte van verscheidene plekken verricht men een elektrische of chemische coagulatie. Wat moet worden geattesteerd?

b) Wat ingeval van behandeling van een geïsoleerde plek?

c) Moet er een onderscheid worden gemaakt tussen een chemische en een elektrische coagulatie (scleroserende inspuiting : chemische of elektrische microsclerose of microcoagulatie)? 

 

ANTWOORD

De elektrocoagulatie van varicositas wordt per zitting getarifeerd onder nr. 531215 - 531226 Electrocoaguleren of electrolyse van haartjes of van varicositas per zitting K 6.

De chemische sclerose door inspuiting in aders komt voor onder nr. 144071 - 144082 * Scleroserende inspuiting in aders, wegens aderspatten, per verrichting K 4. Ze mag niet worden geattesteerd onder het nummer dat is vastgesteld voor de elektrocoagulatie. 

INTERPRETATIEREGEL 2 (idem art. 3 IR 16)

VRAAG

Mag tijdens een zelfde zitting meer dan één verstrekking worden geattesteerd wanneer het gaat om de verstrekkingen:

112313 - 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10;

531016 - 531020 Scleroserende inspuiting wegens angiomen K 6?

ANTWOORD

Verstrekking 112313 - 112324 * Scleroserende inspuiting wegens aambeien, per verrichting K 10 mag slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd, ongeacht het aantal inspuitingen en behandelde letsels.

Verstrekking 531016 - 531020 Scleroserende inspuiting wegens angiomen K 6 mag slechts eenmaal per zitting worden geattesteerd, ongeacht het aantal inspuitingen en behandelde angiomen. 

INTERPRETATIEREGEL 03 (van kracht sinds 01.05.2011)

VRAAG

Betreffende de verstrekking 532770 - 532781 Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, van preneoplastische en neoplastische huiden slijmvliesletsels K 60, vermeldt de nomenclatuur dat:

"De verstrekking 532770-532781 mag tijdens dezelfde dag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 15, §§ 3 en 4, ten hoogste driemaal in rekening worden gebracht."

Hoe kan men voor deze uitvoeringsbepaling de « opereerstreken » vaststellen? 

ANTWOORD

De toepassingsregel die volgt op de verstrekking 532770 - 532781 verwijst uitdrukkelijk naar artikel 15, §§ 3 en 4 van de nomenclatuur, ook al gaat het niet om een chirurgische verstrekking.

Dit geeft de wil aan om deze regels toe te passen voor de verstrekking 532770 - 532781.

Als (lichtbron) opereerstreken, kunnen volgende opereerstreken weerhouden worden, voor elke kant, links en rechts:

 • schedelhuid + oren
 • aangezicht
 • nek
 • thorax voorkant
 • abdomen
 • bovenrug
 • lumbale streek en billen
 • bovenarm of bovenbeen : voorkant
 • bovenarm of bovenbeen : achterkant
 • onderarm of onderbeen : voorkant
 • onderarm of onderbeen : achterkant
 • handrug + vingers of voetrug + tenen
 • handpalm of voetzool

Derhalve moet in geval van behandeling van letsels dezelfde dag in vier verschillende opereerstreken zoals hierboven bepaald, 532770 - 532781 K 60 aan 100 % + 2 X 532770 - 532781 K 60 aan 50 % aangerekend worden.