VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 14 g: Gynecologie en verloskunde

Van kracht sinds 13.03.2002, tenzij anders bepaald.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Microscopische colposcopie : gaat het om een colposcopisch onderzoek met een colposcoop, met of zonder foto?

ANTWOORD

De onder nr. 431955 - 431966 ** K 10 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalde microscopische colposcopie beoogt het onderzoek met een colposcoop, uitgerust met een microscoop, die het microscopisch onderzoek van de hals en eventueel de fotografie mogelijk maakt.

INTERPRETATIEREGEL 2

VRAAG

Welk is de juiste interpretatie van de opereerstreek voor de gynecologische ingrepen?

ANTWOORD

Daaronder moeten worden verstaan alle heelkundige bewerkingen die langs een zelfde toegangsweg worden verricht.

INTERPRETATIEREGEL 3

VRAAG

Mogen de honoraria voor baarmoedercurettage worden gecumuleerd met de honoraria voor het elektrocoaguleren van de baarmoederhals of voor het uitsnijden van een papilloma in pubis of in liesplooi?

ANTWOORD

De baarmoedercurettage en het elektrocoaguleren van de baarmoederhals worden in één enkele opereerstreek verricht. Er mag derhalve één enkele vergoeding worden toegekend. De baarmoedercurettage en het uitsnijden van een papilloma van de pubis of de liesplooi worden daarentegen in verschillende streken verricht.

Krachtens de bepalingen van artikel 15, § 4, eerste lid, mogen de honoraria voor de verschillende ingrepen worden gecumuleerd.

INTERPRETATIEREGEL 4

VRAAG

Ingreep wegens diepe wonde in de streek van de bilnaad waarvoor een hemostatische hechting van de ischiocaverneuze spieren en een brugplastiek van het vulvategument nodig waren om de schade te kunnen herstellen.

ANTWOORD

De behandeling mag worden gelijkgesteld met de verstrekking die is opgenomen onder nr. 431756 - 431760 Vagina- en vulvaplastiek K 75.

INTERPRETATIEREGEL 5

VRAAG

Heelkundige correctie van een dubbele vagina die bij het orificium externum begint wegens een dik mediaan tussenschot:

- losmaken van dat tussenschot van de blaas en van het rectum;

- maken van een tunnel doorheen het septum om twee bladen te bekomen die na sectie aan het slijmvlies van de vagina worden gehecht.

ANTWOORD

De heelkundige bewerking wegens dubbele vagina zoals ze is beschreven, mag worden getarifeerd onder nr. 431896 - 431900 Colporrafie vooraan en colpoperineorrafie achteraan met hechten van de hefspieren K 180.

INTERPRETATIEREGEL 6

VRAAG

De combinatie van een abdominale hysterectomie en een Marshall-Marchetti-Krantz voor urineincontinentie.

ANTWOORD

Voor de abdominale hysterectomie en de ingreep van Marshall-Marchetti-Krantz, verricht tijdens dezelfde opereerzitting, gelden de bepalingen van artikel 15, § 3, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Derhalve mag alleen de hoofdbewerking worden vergoed, namelijk nr. 431270 - 431281 Totale hysterectomie langs abdominale weg K 225.

INTERPRETATIEREGEL 7

VRAAG

Repositie langs abdominale weg van een genitale prolaps door middel van inert materiaal (ingreep van het type van HUGIER).

ANTWOORD

De repositie langs abdominale weg van een genitale prolaps door middel van inert materiaal mag worden getarifeerd onder nr. 431476 - 431480 Laparotomie voor eenvoudige ligamentopexie of met Douglasplicatie (Doleris) K 180.

INTERPRETATIEREGEL 8

VRAAG

Mogen de manipulaties voor controle van de impermeabiliteit van de eileiders, verricht langs vaginale weg naar aanleiding van het onderbinden van de eileiders door laparotomie of laparoscopie, bij de verstrekking bij in rekening worden gebracht?

ANTWOORD

Neen, die controle maakt deel uit van de ingreep en mag niet worden geattesteerd onder nr. 431410 - 431421 Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van contrastmiddel... K 25.

INTERPRETATIEREGEL 9 (van kracht van 13.3.2002 tot 31.10.2005) (opgeheven)

VRAAG

Hoe moet de behandeling van urine-incontinentie door aanbrengen van een Prolène-tape (TVT : Tension Free Vaginal Tape) worden geattesteerd? De ingreep vereist twee toegangswegen : twee suprapubische insnijdingen en een vaginale insnijding.

ANTWOORD

Die ingreep moet worden geattesteerd onder het nummer 432095 - 432106 Heelkundige bewerking wegens urine-incontinentie, langs abdominale en vaginale weg (Steckel en afgeleide) K225.

INTERPRETATIEREGEL 10 (van kracht sinds 24.6.2003)

VRAAG

Kan de intra-uteriene kunstmatige inseminatie vergoed worden via nr. 431410 - 431421 Kymografische insufflatie der eileiders en/of inspuiting van contrastmiddel voor hysterosalpingografie en/of intratubaire inspuiting van therapeutisch product?

ANTWOORD

Neen. De intra-uteriene kunstmatige inseminatie beantwoordt aan geen enkel element van de omschrijving van de verstrekking 431410 - 431421.

INTERPRETATIEREGEL 11 (in voege d.d. 01.11.2005)

VRAAG

Kan de cystoscopie ter controle van blaasletsels bij de heelkundige behandeling van urine-incontinentie door het transvaginaal aanbrengen van een suburethrale band in synthetisch materiaal, nummer 432751-432762, aangerekend worden ?

ANTWOORD

In toepassing van artikel 15, § 4, is de cystoscopie een aanvullende techniek bij de hoofdingreep en kan niet bijkomend getarifeerd worden.

INTERPRETATIE REGEL 12

VRAAG

Onder welk codenummer moet een laserbehandeling (vaporisatie) van laaggradige dysplastische laesies, condylomen of ectropion, van de baarmoederhals worden geattesteerd ?
Die behandeling wordt ambulant zonder anesthesie uitgevoerd en duurt afhankelijk van de omvang van de behandelde laesies 5 tot 15 minuten.

Antwoord

De laserbehandeling (vaporisatie) van laaggradige dysplastische laesies, condylomen of ectropion van de baarmoederhals mag niet worden geattesteerd onder het codenummer 432294-432305 en het bijkomend honorarium 355014-355025.
Die behandeling moet worden geattesteerd onder het codenummer 353231-353242 K26,47 Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet-traumatische letsels, volledige behandeling.