VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Artikel 14 b: Neurochirurgie

Van kracht sinds 13.3.2002, tenzij anders vermeld.

INTERPRETATIEREGEL 1 (van kracht van 28.06.2005 tot 31.12.2011) (opgeheven)

VRAAG

Welk nomenclatuurnummer mag een geneesheer-specialist voor neurochirurgie, aanrekenen voor het plaatsen van een nervus vagusstimulator bij epilepsiepatiënten?

ANTWOORD

De verstrekking 232853 - 232864 Installatie van een definitieve neurostimulator met heelkundig plaatsen van de elektrode in intradurale positie K 150 mag worden geattesteerd.

 

INTERPRETATIEREGEL 02 (met ingang van 1 januari 2013)

VRAAG

Kan men voor de prestatie 232315-232326 Peroperatieve computer-geassisteerde navigatie, met inbegrip van computer-geassisteerde preoperatieve planning en het wegwerpmateriaal (markers) K 400 een anesthesie honorarium aanrekenen ?

ANTWOORD

Neen.
De verstrekking 232315-232326 is enkel aan te rekenen wanneer tijdens dezelfde ingreep minstens één van de volgende verstrekkingen verricht zijn : 230473-230484, 231033-231044, 232551-232562, 232514-232525, 232536-232540.
De verstrekking 232315-232326 betreft een niet-heelkundige verstrekking waarbij een honorarium anesthesie niet is toegestaan. De anesthesie wordt enkel aangerekend op de hoofdverstrekking.