VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

COVID-19

OVERLEGFORUMS

Zone privee

Artikel 13: Reanimatie

In voege vanaf 13.3.2002 tenzij anders bepaald.

Interpretatieregel 1 is van toepassing de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (13.03.2002) en vervangt de tot op heden gepubliceerde interpretatieregel betreffende artikel 13 (reanimatie), met name de interpretatieregel gepubliceerd in de rubriek 504 van de interpretatieregels van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

INTERPRETATIEREGEL 1

VRAAG

Mag verstrekking nr. 475016 - 475020 ** Elektrische defibrillatie van het hart inclusief de elektrocardiografische controle tijdens de bewerking K 50 worden aangerekend in geval van ingreep met open thorax?

ANTWOORD

Naar analogie van verstrekking nr. 212111 - 212122 Elektrische defibrillatie van het hart in geval van circulatiestilstand en/of elektrostimulatie van het hart door uitwendige hartprikkelaar, inclusief de elektrocardiografische controle, buiten de ingrepen met open thorax en de verstrekkingen 229110 - 229121, 229132 - 229143, 229154 - 229165, 229176 - 229180, N 96, mag verstrekking nr. 475016 - 475020 niet worden geattesteerd in geval van ventriculaire defibrillatie tijdens de ingreep met open thorax.

INTERPRETATIEREGEL 2 (van kracht sinds 14.11.2007)

VRAAG

Artikel 13, § 2, 7°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen bepaalt dat:

« Het aantal dagen dat is opgegeven in de omschrijving van de verstrekkingen 211013 - 211024, 211035 - 211046, 211116 - 211120, ........... is het maximum aantal dagen dat voor een zelfde opnemingstijdvak mag worden aangerekend. De verstrekkingen 212015 - 212026 of 212030 - 212041 mogen niet worden aangerekend indien tijdens een zelfde opnemingstijdvak drie of meer dan drie verstrekkingen 211013 - 211024, ................ worden aangerekend. ».

Hoe moet deze notie van « zelfde opnemingstijdvak » begrepen worden?

ANTWOORD

De bepalingen van artikel 25, § 2, b), 5°, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, die de notie van « tijdvak van opneming » definiëren gelden enkel en alleen voor de verstrekking 599082 en zijn dus niet van toepassing voor de verstrekkingen van artikel 13 - Reanimatie - noch voor andere verstrekkingen elders in de nomenclatuur, waarvoor steeds de volledige hospitalisatieperiode, vanaf de opname tot ontslag, geldt.

INTERPRETATIEREGEL 3 (van kracht sinds 01.12.2012)

VRAAG

Onder welke rangnummer moet een dialyse voor acute nierinsufficiëntie die uitgevoerd wordt in eenheid voor de behandeling van zware brandwonden (dienstcode 290) aangerekend worden?

ANTWOORD

Extrarenale zuivering, verricht wegens acute nierinsufficiëntie .... uitgevoerd in een eenheid voor de behandeling van zware brandwonden (dienstcode 290) moet aangerekend worden met het rangnummer 470466.