VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
17014 HEVERLEE/LEUVEN

Groepspraktijk Blom cvba is op zoek naar een (kinder- en jeugd)psychiater. Heb je interesse om in deze multidisciplinaire praktijk in Heverlee/Leuven te stappen? Neem contact op voor meer informatie: ine.wesemael(at)gmail.com

17011 BRUSSEL

Polikliniek in 1060 Brussel (Sint-Gillis) is op zoek naar:

- 1 oftalmoloog. Uitgeruste praktijkruimte. Info: 0495 51 18 17.

- 1 dermatoloog. Info: 0495 51 18 17.

- 1 pediater-allergoloog. Uitgeruste praktijkruimte. Secretariaat. Geen wachtdiensten of huisbezoeken. Info: 0495 51 18 17.

- 1 radioloog-senoloog. Uitgeruste praktijkruimte (rx, Doppler-echo, mammo). Secretariaat. Info: 0495 51 18 17.

- 1 gastro-enteroloog. Info: 0495 51 18 17.

- 1 gynaecoloog. Uitgeruste praktijkruimte (Doppler-echo, mammo). Secretariaat. Info: 0495 51 18 17. 

17007 MOL

Het H. Hartziekenhuis Mol zoekt een ANESTHESIST voor een tijdelijke vervanging vanaf heden tot 01.01.2018. Sollicitaties met curriculum vitae zijn te richten aan Dr. I. Jacobs, hoofdgeneesheer H. Hartziekenhuis Mol, Gasthuisstraat 1 te 2400 Mol (België). Voor bijkomende inlichtingen: Dr. A. Peeraer, medisch diensthoofd anesthesie, tel. 014 71 24 81.

17006 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan: 1 geneesheer gespecialiseerd in INTENSIEVE ZORGEN. Meer info: Prof. Roger Hallemans, Diensthoofd IZ, Marconistraat 142, 1190 Brussel of rhallemans(at)his-izz.be // geneesheren-specialisten in PEDIATRIE voor de campus Joseph Bracops. Meer info: Dr. Phu-Quoc Lê, Diensthoofd pediatrie, J. Pacquotstraat 63, 1050 Brussel of phuquoc(at)his-izz.be // 1 geneesheer-specialist in PSYCHIATRIE voor de campus Molière-Longchamp. Meer info: Dr. Daniel Desmedt, Diensthoofd psychiatrie, Marconistraat 142, 1190 Brussel of ddesmedt(at)his-izz.be

Stuur uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. de Algemeen directeur, Mevr. Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38, 1040 Etterbeek, of sdm(at)his-izz.be.

17003 MOL

Het Heilig Hartziekenhuis zoekt een allround GYNAECOLOOG. Sollicitaties met cv richten aan Dr. I. Jacobs, hoofdgeneesheer, H. Hartziekenhuis Mol, Gasthuisstraat 1, 2400 Mol. Voor meer info: Dr. P. Van Ballaer, medisch diensthoofd gynaecologie, 014 71 28 88 (secretariaat).

16149 ROESELARE

AZ Delta zoekt een

- medisch diensthoofd alg. inwendige ziekten (m/v)

- geriater (m/v)

- neuroloog (m/v)

Kandidatuur : http://www.azdelta.be/nl/vacatures (> vacatures > artsen).

Info : bij medisch directeur dr. Ludo Marcelis op t 051 23 76 05 of e mail ludo.marcelis@azdelta.be.

16146 VLEZENBEEK

Zh Inkendaal zoekt een arts-specialist fysische geneeskunde en revalidatie of een arts-spec. Neurologie. Info : Hoofdarts chris.truyers(at)inkendaal.be - tel.02/531.51.11. Kandid. via site  www.inkendaal.be en sollicitatiebrief  met motivatie en up to date cv vóór 20 december t.a.v. Sofie Blancquaert, Algemeen Directeur en Dr. Chris Truyers, Hoofdarts.

16143 BRUSSEL

Het UVC Brugmann zoekt

- een neuroloog voor het depart. neurol. Revalidatie (M/V) 11/11. Kandid. met ref. A52/16 vóór 12/12/16

- een pneumoloog (M/V) 11/11. Kandidatuur met ref. A53/16 vóór 31.01.17

naar gestionmedecins(at)chu-brugmann.be t.a.v. Dr Florence Hut, Alg.med. Dir.(of UVC-Brugmann, A. Van Gehuchtenplein, 4 te 1020 Brussel). Info : http://www.uvcbrugmann.be.
16137 HEUSDEN-ZOLDER

Het Sint-Franciskus Ziekenhuis zoekt:

- een voltijds CARDIOLOOG. Info : www.sfz.be, Dr. Jurgen Wathiong, med. diensthoofd Radiologie, tel. Secret. 011/71 55 29 jurgen.wathiong(at)sfz.be . Schrift. kandidaturen samen met een uitgebreid cv, vóór 31 januari 2017 : Dr. Jurgen Wathiong, med. diensthoofd Radiologie Sint-Franciskus Ziekenhuis P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder jurgen.wathiong(at)sfz.be  en Dr. Philip Rijkers, med.directeur Sint-Franciskus Ziekenhuis  P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder philip.rijkers(at)sfz.be

- een voltijds GERIATER. Info : www.sfz.be, Dr. Michel Schellemans, med. diensthoofd geriatrie, tel. 011/71 58 72 michel.schellemans(at)sfz.be of Dr. Philip Rijkers, hoofdgen., tel 011/715.417 philip.rijkers(at)sfz.be. Schrift. kandidaturen samen met een uitgebreid cv : Dr. M. Schellemans, med. diensthoofd Geriatrie St-Franciskus Zh P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder Michel.schellemans(at)sfz.be EN Dr. Ph. Rijkers, medisch directeur Sint-Franciskus Ziekenhuis P. Paquaylaan 129 - 3550 Heusden-Zolder philip.rijkers(at)sfz.be

- een voltijds URGENTIEARTS. Info : www.sfz.be, Dr. Philip Rijkers, med. dir.,  tel. 011/715.407 of via mail philip.rijkers(at)sfz.be of www.sfz.be. Kandidatuur met uitgebreid C.V. aan Dr. Philip Rijkers, medisch directeur Sint-Franciskusziekenhuis vzw Pastoor Paquaylaan 129  3550 Heusden-Zolder philip.rijkers(at)sfz.be

16136 BONHEIDEN

Het Imelda Zh zoekt een voltijds klinisch bioloog (M/V) met bijzondere bekwaming in de microbiologie. Kandidaturen dienen gericht te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur, prof. M. Casteels, p/a Imeldazh, Imeldalaan 9 – 2820 Bonheiden, met een kopie aan de voorzitter van de med. raad, dr. G. Schols. Inlichtingen : dr. Ilke Montag (ilke.montag@imelda.be), via de voorzitter van de med. raad en via apr. I. Geerts, labodirecteur van het klin. Laboratorium (tel. 015.50.54.57). Online solliciteren : www.werkenbijimelda.be

16135 OOSTENDE

Het AZ Damiaan Oostende zoekt een voltijds klinisch bioloog (M/V). Kandidatuur met CV : Mevr. G. Brugmans, voorzitter Raad van Bestuur van Az Damiaan, Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende , met kopie naar de dienst klinische biologie t.a.v Dr. G. Alliet (galliet@azdamiaan.be).Bijkomende informatie kan telefonisch verkregen worden bij Dr. G. Alliet op het nummer 059/ 41 79 62.