VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login


18033  ANTWERPEN

Centrum voor Medische Analyse is voor haar vestiging in Antwerpen op zoek naar een geneesheer patholoog (voltijds/deeltijds) met aantoonbare expertise in, of interesse in het ontwikkelen van de dermatopathologie. Meertaligheid is een pluspunt. Voor meer informatie kan u zich wenden tot Dr. Mervillie K. (Kris.Mervillie(at)cma.be; 03/2313689).

18028 LIMBURG

Het AZ Vesalius Bilzen-Tongeren zoekt een voltijds pneumoloog M/V. Info : dr. Alex Breugelmans, hoofdarts, tel. 012 39 75 04. Kandidatuur, CV en motivatiebrief  naar de heer Yvan Vanbockryck voorzitter van de Raad van Bestuur, yvan.vanbockryck(at)outlook.com en aan dr. Alex Breugelmans, alex.breugelmans(at)azvesalius.be. Ook per post naar Hazelereik 51, 3700 Tongeren. Sollicitatie t.e.m. 21/06/18.

18027 AALST

Het Alg. Sted. Zh AV zoekt  : (Cardio) anesthesist, dermatoloog, geriater, hematoloog, internist met bijzondere bekwaming in de infectieziekten, klinisch cardioloog, MKA chirurg, neurochirurg, radioloog. Info : website ww.asz.be/jobs. Tel. 053/764111

18018 SINT-NIKLAAS

Het St-Nikolaas Zh zoekt een voltijds arts-specialist in de Anesthesie-Intensieve Zorgen. Info : Dr J. De Smet, Med. Diensthoofd Anesth. 03/7602697, Dr P. Nieberding, Med. Dir. 03/7602752. Kandid. tot 6 weken na deze publicatie aan Dr P. Nieberding, Dhr K. Michiels, gedelegeerd bestuurder AZ Nikolaas – Moerlandstraat 1 – 9100 St-Niklaas of via www.aznikolaas.be.

18017 TONGEREN

AZ Vesalius zoekt een diensthoofd spoedgevallen en 3 urgentieartsen. Arts-specialist in de urgentiegeneeskunde of de acute geneeskunde. Uitstekende kennis van het ndls; frans is een +. Verdere info : dr Alex Breugelmans, hoofdarts, tel. 012397504, en dr Kurt Pelgrims, diensthoofd Spoedgevallen, tel. 012397428. Kandidatuur, CV en motivatiebrief : dhr Yvan Vanbockryck, voorzitter van de Raad van Bestuur, yvan.vanbockryck(at)azvesalius.be en aan dr Alex Breugelmans, alex.breugelmans(at)azvesalius.be. Of per post naar Hazelereik 51, 3700 Tongeren.

18015 DENDERMONDE

Vacature als resident RADIOLOGIE op de dienst Radiologie van AZ St.-Blasius Dendermonde. Contract van beperkte duur van 1 jaar (aanvang 01/08/2018).

De dienst bestaat uit 7 fulltime stafleden en is een erkende opleidingsplaats voor assistenten. De dienst beschikt o.m. over een 3T MRI-scanner. Correcte wachtregeling en verloning.

Bij interesse, gelieve contact op te nemen met Dr. H. Declercq, diensthoofd Radiologie, tel.: 0496/528043, hugo.declercq(at)gmail.com

18014 WEST-VLAANDEREN

AZ St-Lucas Brugge zoekt een Klinisch bioloog (arts/apotheker) (m/v – voltijds). Indiensttreding : vanaf 01/10/2018. Bijkomende info : dr. Johan Robbrecht, diensthoofd klinische biologie, tel. 050 36 53 46 of johan.robbrecht(at)stlucas.be. Schrift. kandidatuurstellingen & CV vóór 28 februari 2018 bij de heer F. Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dr. D. Bernard, med. dir. dhr. N. Dierickx, alg. directeur, dr. J. Arts, voorzitter Med. Raad en dr. Johan Robbrecht, diensthoofd.

18011  BRUSSEL

IRIS Zh Zuid (IZZ) werven aan diensthoofden (M/V) in Intensieve zorgen, Cardiologie, Beeldvorming. Info : Dr Hervé Deladrière, Medisch Directeur h.deladriere(at)his-izz.be. T. 02/7398771. Termijn : 21/2/18. Indiensttreding : 1/7/18. Motivatiebrief, CV & dienstproject t.a.v. Catherine Goldberg, Alg. Dir., Baron Lambertstraat 38 – 1040 Etterbeek of via mail naar sdm(at)hizs-izz.be

18007 BRUSSEL

De NGO Dokters van de Wereld heeft een medische consultatiepost voor eerstelijnsgezondheidszorg geopend in de lokalen aan de Frontispiesstraat 29, 31 en 33 in 1000 Brussel om het gebrek aan adequate medische structuren in het Maximiliaanpark en omgeving op te vangen. In het kader van de ontwikkeling van dit project zoekt Dokters van de Wereld naar een Medisch Functionaris voor de uitwerking en uitvoering van zorgprotocollen en procedures voor het organiseren van consulten, trainingen en coaching van artsen en verpleegkundigen die consulten verzorgen.

Klik op deze link om het aanbod te raadplegen en voor de contactgegevens
17082 ANTWERPEN

Patholoog-anatoom woonachtig regio Antwerpen, met vele jaren ervaring in algemene pathologie is beschikbaar voor een nieuwe uitdaging. Is eveneens bereid om vervangingen te doen. Interesse? Coördinaten gekend bij het VBS. 

17076 BRUSSEL

Iris ZH zoeken een gastro-enteroloog gespec. in hepatologie (M/V). Bij voorkeur, in één enkel zh werken. CV : wetensch., acad., klin. Timat : 7/10 of 8/10e. Termijn onbepaald. Motivatiebrief en CV t.a.v. de Alg. Dir. C. Goldberg, Baron Lambertstraat 38 – 1040 Etterbeek of sdm(at)his-izz.be

17068 BRUGGE

A.Z. St Lucas zoekt een arts-specialist in GYNAECOLOGIE (m/v-voltijds). Schriftelijke kandidatuurstellingen met CV worden verwacht ten laatste 15 november 2017 bij dhr. F. Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dr. D. Bernard, med. dir., dhr. N. Dierickx, alg. dir., dr. S. De Moor, voorzitter Med. Raad en dr. F. Claerhout, diensthoofd gynaecologie-verloskunde. Informatie : dr. F. Claerhout, gynaecologie-verloskunde, tel. 050 36 50 90.

17062 TURNHOUT

AZ Turnhout heeft een vacature voor een arts-specialist ACUTE GENEESKUNDE of URGENTIEARTS, verantwoordelijk voor de opvang, triage en eerste behandeling van patiënten op de erkende spoedgevallen- en MUG- dienst op campus Sint-Elisabeth, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout.

Uw sollicitatiebrief en cv kan u richten aan dr. Frank Weekers, hoofdarts (frank.weekers(at)azturnhout.be) en dr. Ilse Mertens, medisch diensthoofd spoedgevallen (ilse.mertens(at)azturnhout.be).

Voor bijkomende inlichtingen kan u dr. Weekers bellen op 014/44 46 66 of dr. Mertens op 014/40 67 73.

17059 AALST

Het ASZ heeft een functie vacant voor een voltijds staflid bij de dienst RADIOLOGIE - vasculaire en interventionele radiologie. Gelieve uw kandidatuur – m.a.w. uitgebreid CV en aanvullende bewijsstukken – aangetekend te richten aan dokter Eddy VAN HEDENT, diensthoofd Radiologie, Merestraat 80, 9300 Aalst.

Inlichtingen omtrent de vacante positie kunt u krijgen bij dr. Katrien DE KEUKELEIRE (0032 53 764958), dr. William SIMOENS (0032 53 764960) of dr. Eddy VAN HEDENT, diensthoofd Radiologie (0032 53 764909).

17057 BRUGGE

Het AZ Sint-Lucas Brugge, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge heeft een vacature voor een halftijdse KINDER- En JEUGDPSYCHIATER. Hij/zij is actief binnen de samenwerking KAS Brugge: een samenwerkingsverband met een opname-eenheid K 25 plaatsen + 7 dagbehandelingsplaatsen k, een ambulante raadpleging in AZ Sint-Lucas Brugge; en een raadpleging op de campus SFX in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. De functie start in de zomer van 2018. Artsen in opleiding kunnen tevens hun interesse kenbaar maken. Voor verdere inlichtingen: dr. Evelien Holvoet, tel. 050 36 52 07, 050 47 04 11, dr. Lien Keirse, tel. 050 47 04 20, dr. Emmanuël Nelis, tel. 050 36 52 05, dr. Jo Wieme, tel. 050 39 60 28 en dr. Sara Willems, tel. 050 36 52 06. Zie ook voorstelling afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Schriftelijke kandidatuur graag vóór 31/10/2017 bij: de heer Frank Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, de heer Niko Dierickx, algemeen directeur, dr. Dirk Bernard, medisch directeur, dr. Stefan De Moor, voorzitter Medische Raad en dr. Emmanuël Nelis, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie.

17056 ANTWERPEN

Dr. Anne Vanhonsebrouck, klinisch bioloog, woonachtig regio Antwerpen, met 25 jaar ervaring in chemie, bacteriologie, hematologie en specialisatie transfusie is beschikbaar voor een nieuwe uitdaging. E-mail:  anne.vanhonsebrouck(at)proximus.be Tel: 0491/89.45.58

17055 SINT-GILLIS

Polikliniek in 1060 Brussel (Sint-Gillis) is op zoek naar:

- 1 OFTALMOLOOG. Uitgeruste praktijkruimte. Info: 0495 51 18 17.

- 1 DERMATOLOOG. Info: 0495 51 18 17.

- 1 PEDIATER-ALLERGOLOOG. Uitgeruste praktijkruimte. Secretariaat. Geen wachtdiensten of huisbezoeken. Info: 0495 51 18 17.

- 1 RADIOLOOG-SENOLOOG. Uitgeruste praktijkruimte (RX, Doppler-echo, mammo). Secretariaat. Info: 0495 51 18 17.

- 1 GASTRO-ENTEROLOOG. Info: 0495 51 18 17.

- 1 GYNAECOLOOG. Uitgeruste praktijkruimte (Doppler-echo, mammo). Secretariaat. Info: 0495 51 18 17.

- 1 ORTHOPEDISCH CHIRURG om raadpleging voort te zetten wegens pensionering. Info: 0495 51 18 17.

- 1 NKO-arts om raadpleging voort te zetten wegens pensionering. Info: 0495 51 18 17.

- 1 PNEUMOLOOG-ALLERGOLOOG. Info: 0495 51 18 17.

17051 OOSTENDE

Het AZ DAMIAAN zoekt een voltijdse RADIOLOOG-resident. U bezit een diploma geneesheer-specialist in de radiologie met bekwaming in conventionele radiologie, mammografie, echografie, CT-scan en MRI. Residentschap van 1 jaar (bepaalde duur), contract als geneesheer-consulent op zelfstandige basis, mogelijkheid tot verdere bekwaming na overleg in: CT-scan (DE), inclusief CardioCTscan en virtuele coloscopie; MRI: orthopedisch, abdominale, neurologische en cardio MRI; Interventionele procedures (echo, CT, MRI, mammotoom). Kandidatuur met cv en motivatiebrief aan: Dr. P. Van Wettere, diensthoofd radiologie pvanwettere@azdamiaan.be) en Mevr. G. Brugmans, voorzitter Raad van Bestuur, Gouwelozestraat 100 te 8400 Oostende. Meer info: tel. 059/41.60.40 (secretariaat medische beeldvorming).

17050 DINANT

STOMATOLOOG zoekt opvolger voor een privépraktijk te Dinant: activiteit van ongeveer 3 dagen per week. Overname van materiaal. Huur van de praktijkruimte in een professioneel gebruikte villa waar ook orthodontisten werkzaam zijn. Meer inlichtingen: willaert.veerle(at)planet.nl of 0470/575577

17049 BRUGGE

AZ Sint-Lucas heeft een vacature voor een arts-specialist in de DERMATOLOGIE (halftijds). Schriftelijke kandidatuurstellingen met curriculum vitae worden verwacht bij de heer F. Lippens, voorzitter Raad van Bestuur, dr. D. Bernard, medisch directeur, dhr. N. Dierickx, algemeen directeur, dr. S. De Moor, voorzitter Medische Raad en dr. L. Vanquickenborne, diensthoofd dermatologie, AZ Sint-Lucas, Sint-Lucaslaan 29, 8310 Brugge. Bijkomende informatie kan bekomen worden  bij dr. L. Vanquickenborne, dermatologie,tel. 050 36 51 46.

17046 GENT

Privaatpraktijk te Gent zoekt vanaf 1/12/2017 radioloog (m/v) om in team te werken, met toegang tot CT en MRI. Contact: caroline.vanlancker(at)hotmail.com

17045 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan:

1 geneesheer diensthoofd in PNEUMOLOGIE. Voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ.

Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

Stuur uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. de Algemeen directeur, Mevr. Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38, 1040 Etterbeek, of sdm(at)his-izz.be.

17040 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan:

1 geneesheer gespecialiseerd in PSYCHIATRIE, minstens 5/10 tijd. Voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Daniel Desmedt, Diensthoofd psychiatrie, Marconistraat 142, 1190 Brussel of ddesmedt(at)his-izz.be

1 geneesheer gespecialiseerd in NEUROLOGIE, minstens 6/10 tijd. Voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

Stuur uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. de Algemeen directeur, Mevr. Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38, 1040 Etterbeek, of sdm(at)his-izz.be.

17039 AALST

Het ASZ stelt een FT of PT positie vacant voor een geneesheer-resident op dienst Radiologie. Kandidatuur : motivatiebrief en cv : dr. E. Van Hedent (diensthoofd radiologie) : eddy.vanhedent(at)hotmail.com of via dr. L. Trappeniers (radiologe): 053 764960.  Algemeen Stedelijk Ziekenhuis- Merestraat 80-9300 Aalst -www.asz.be

17037 BRUSSEL

Het WIV-ISP en het het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) vormen zich om tot 1 nieuwe wetenschappelijke instelling en zijn op zoek naar een ARTS-KLINISCH BIOLOOG voor de dienst ‘Laboratorium voor Medische Microbiologie’ (LMM). De functie wordt ingevuld met ingang van 01.01.2018. Meer informatie op de site van het WIV-ISP.

17034 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan:

1 geneesheer gespecialiseerd in NEUROLOGIE, 8/10 tijd. Voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

Stuur uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. de Algemeen directeur, Mevr. Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38, 1040 Etterbeek, of sdm(at)his-izz.be.

17029 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan:

1 geneesheer gespecialiseerd in PSYCHIATRIE, 5/10 tijd. Voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Daniel Desmedt, Diensthoofd psychiatrie, Marconistraat 142, 1190 Brussel of ddesmedt(at)his-izz.be

1 diensthoofd ONCOLOGIE. Minstens 10 jaar ervaring hebben als specialist. Andere voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

1 geneesheer gespecialiseerd in ONCOLOGIE. Voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

Stuur uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. de Algemeen directeur, Mevr. Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38, 1040 Etterbeek, of sdm(at)his-izz.be.

17019 BRUSSEL

De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) werven aan:

1 geneesheer diensthoofd NEUROLOGIE. Minstens 10 jaar ervaring hebben als specialist. Andere voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

1 diensthoofd DERMATOLOGIE. Minstens 10 jaar ervaring hebben als specialist. Andere voorwaarden en verantwoordelijkheden op de website van de IZZ. Bijkomende informatie: Dr. Hervé Deladrière, Medisch Directeur, hdeladriere(at)his-izz.be - 02/739.87.71.

Stuur uw motivatiebrief en uw cv t.a.v. de Algemeen directeur, Mevr. Catherine Goldberg, Baron Lambertstraat 38, 1040 Etterbeek, of