VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

OVERZICHTSTABEL

Bevat de nomenclatuurwijzigingen tot 1 februari 2018

Deze honoraria, prijzen en vergoedingsbedragen vindt u in de rubriek "Tarieven".

De tekst van de nomenclatuur is nu ook beschikbaar hier : officieuze coördinatie.

Aandacht : De coördinatie van de tekst van de nomenclatuur is enkel een hulpmiddel maar vervangt niet de teksten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, die als enige rechtsgeldig zijn.

Laatste wijziging: Belgisch Staatsblad van 11 januari 2018

NOMENCLATUUR (Documenten in PDF-formaat)Versie van Kracht op 
VorigeHuidigeVolgende
Inhoudstafel
HOOFSTUK I - Algemene bepalingen
Algemene bepalingenArt 101/11/201401/02/2016
HOOFSTUK II - Raadplegingen, bezoeken en adviezen, psychotherapieën en andere verstrekkingen
Raadplegingen, bezoeken, ...Art 201/09/201701/01/2018
HOOFDSTUK III - Gewone geneeskundige hulp
Afdeling 1. Technische geneeskundige verstrekkingenArt 301/11/201601/08/2017
Afdeling 2.
- Tandverzorging, diploma'sArt 401/09/200701/08/2014
- Tandverzorging, verstrekkingenArt 501/09/201701/01/2018
- Tandverzorging, toepassingsregelsArt 601/09/201701/01/2018
Afdeling  3. KinesitherapieArt 701/01/201701/10/2017
Afdeling 4. VerpleegkundigenArt 801/07/201401/07/2017
HOOFDSTUK IV - Verlossingen
VerlossingenArt 901/06/201701/11/2017
HOOFDSTUK V - Speciale technische geneeskundige verstrekkingen
Afdeling 1. Algemene bepalingenArt 1018/12/200701/11/2014
Afdeling 2. Algemene speciale verstrekkingenArt 1101/06/201701/09/2017
Afdeling 3. AnesthesiologieArt 1201/04/201601/11/2016
Afdeling 4. ReanimatieArt 1301/12/201201/04/2016
Afdeling 5. Heelkunde
- Algemene heelkunde Art 14 (a)01/02/201601/11/2016
- NeurochirurgieArt 14 (b)01/01/201401/04/2016
- Plastische heelkundeArt 14 (c)01/01/201201/06/2016
- Heelkunde op het abdomen Art 14 (d)01/04/201601/09/2017
- Heelkunde op de thoraxArt 14 (e)01/04/201401/07/2016
- Bloedvatenheelkunde Art 14 (f)01/03/2010
- Gynecologie-verloskundeArt 14 (g)14/02/201301/06/2017
- OftalmologieArt 14 (h)01/07/201601/06/2017
- OtorhinolaryngologieArt 14 (i)01/05/200901/01/2012
- UrologieArt 14 (j)01/07/201401/09/2017
- OrthopedieArt 14 (k)01/01/201401/06/2016
- StomatologieArt 14 (l)01/04/201701/08/2017
- Heelkunde (D): transplantaties Art 14 (m)01/12/2006
Toepassingsregelen met betrekking tot de heelkundige verstrekkingenArt 1501/08/201701/09/2017
Operatieve hulp: ToepassingsregelenArt 1601/11/201601/06/2017
Afdeling 6. Medische beeldvorming
Geneesheer-specialist voor röntgendiagnose
- RadiologieArt 1705/05/201601/08/2017
- Echografieën Art 17bis01/02/201601/08/2017
Geneesheer-specialist, met uitzondering van de Geneesheer-specialist in röntgendiagnose
- RadiologieArt 17ter01/04/201301/04/2014
- EchografieënArt 17quater01/04/201401/08/2017
Afdeling 7. Radiotherapie en radiumtherapie - Nucleaire geneeskunde
- VerstrekkingenArt 1801/06/201701/08/2017
- ToepassingsregelsArt 1901/02/201601/08/2017
Afdeling 8. Inwendige geneeskundeArt 2001/04/201701/06/2017
Afdeling 9. Dermato-venereologieArt 2101/11/201601/06/2017
Afdeling 10. Fysiotherapie
- VerstrekkingenArt 2201/12/200901/02/2016
- ToepassingsregelsArt 2301/12/200901/01/2012
Afdeling  11. Klinische biologie
- Klinische biologieArt 2401/08/201701/09/2017
- Klinische biologieArt 24bis01/12/200901/08/2017
Afdeling 12. Toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbendenArt 2501/01/201701/04/2017
Afdeling 13. Bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen.Art 2601/05/201601/08/2017
HOOFDSTUK VI - Brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, banden, orthopedische toestellen en andere prothesen
Prestaties die worden geacht in de bevoegdheid te vallen van 
- Bandagisten (breukbanden, buikgordels, lumbostaten, toerusting na mammectomie, zolen, ambulant urinaal, toestellen voor kunstaars, tracheacanule, produkten voor mucoviscidosis)Art 2701/01/201601/07/2016
- Verstrekkers van implantaten Art 28§1-701/07/201201/10/2012
- Bandagisten (mobiliteitshulpmiddelen)Art 28§801/02/201301/10/2014
- Orthopedisten (orthopedische toestellen, prothesen en orthopedische schoenen)Art 2901/10/201401/11/2016
- Opticiens Art 3001/01/200901/12/2012
Art 30bis
Art 30ter 
- GehoorprothesistenArt 3101/08/201511/10/2015
HOOFDSTUK VII - Pathologische anatomie en genetische onderzoeken
- Pathologische anatomieArt 3201/02/201601/11/2016
- Genetische onderzoekenArt 3320/12/198901/01/2013
- Genetische onderzoekenArt 33bis01/11/201601/08/2017
HOOFDSTUK VIII - Interventionele verstrekkingen
- Interventionele verstrekkingenArt 3401/11/201301/06/201601/02/2018
HOOFDSTUK IX - lmplantaten
- ImplantatenArt 3501/06/201401/07/2014
- Implantaten (vervolg)Art 35bis01/04/201401/07/2014
HOOFDSTUK X - Logopedie
- LogopedieArt 3601/09/201301/04/2017