VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
20005 GEEL

De dienst Radiologie van het Ziekenhuis Geel heeft een vacature voor een voltijds RADIOLOOG. Deze vacature staat open zowel voor arts-specialisten in opleiding, als voor erkende radiologen. Specifieke interesse in en kennis van een bepaald deelgebied van de radiologie en/of de motivatie om zich hierin te bekwamen is een meerwaarde. De startdatum is in onderling overleg bepaalbaar. Kandidatuurstelling, samen met een volledig cv, kan gericht worden aan: Dr. Yve Franssens, Diensthoofd Radiologie a.i., Ziekenhuis Geel, J.B. Stessenssstraat 2, 2440 Geel, of via mail: yve.franssens(at)ziekenhuisgeel.be. Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met Dr. Yve Franssens via mail of telefonisch: 014-57.70.50

20003 BRASSCHAAT

AZ Klina is op zoek naar een deeltijds specialist OFTALMOLOOG (met deeltijds privépraktijk). Hij/Zij is algemeen oftalmoloog met subspecialisatie glaucoom of strabisme. Subspecialisaties uveïtis, corneachirurgie, orbitapathologie en neuro-oftalmologie strekken tot aanbeveling. De kandidatuur met begeleidingsbrief moet vóór 31 januari 2020 aangetekend gestuurd worden naar Ludo Van Kets, Voorzitter Raad van Bestuur, AZ Klina vzw, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat. Deze moet vergezeld zijn van: een omstandig CV met referenties en aanbevelingen, een afschrift van het diploma van arts, een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag. Voor bijkomende inlichtingen: Dr. Ann Haustermans, Arts-diensthoofd Oftalmologie (03 650 51 55 – ann.haustermans(at)klina.be), Dr. Christine Cuyt, Hoofdarts (03 650 50 10 - christine.cuyt(at)klina.be), Dr. Joost Baert, Algemeen Directeur (03 650 50 10 - joost.baert(at)klina.be).

20002 BRUSSEL

Europ Assistance Belgium is op zoek naar:

 

Indien u geïnteresseerd bent in een van deze functies, kan u een motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar de HR Director van Europ Assistance Belgium (hilde.goethuys(at)europ-assistance.be) die uw kandidatuur zal overmaken aan de Medische Directeur.

19045 AALST

Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) is op zoek naar een CARDIOLOOG met specialisatie hartfalen. Voltijds op zelfstandige basis in de campus Aalst, waarbij u verantwoordelijk bent voor acuut en chronisch hartfalen en de volledige uitbouw hiervan. Richt uw kandidatuur met cv aan: Dr. Michaël Rosseel, Diensthoofd Cardiologie, via michael.rosseel(at)asz.be, Dr. Steven Rimbaut, hoofdarts, via steven.rimbaut(at)asz.be. Voor meer informatie kan u dr. M. Rosseel via mail contacteren.

19044 JETTE/LEUVEN/GENT/MECHELEN

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt voor zijn laboratoria enthousiaste klinisch biologen met expertise in immunohematologie, transplantimmunologie of bloedoverdraagbare infecties – of althans bereid zich hierin te bekwamen. Interesse? Kijk voor meer info op: https: //jobs.rodekruis.be/job/Mechelen-Klinisch-bioloog%2C-Jette-Leuven-Gent/562423101/

19042 BRUSSEL

De Kliniek Sint-Jan is op zoek naar een polyvalent fulltime arts-specialist in de RADIOLOGIE met een mogelijk tropisme voor osteo-articulaire beeldvorming, neuroradiologie en/of vaatradiologie. Het huidige team bestaat uit 9 radiologen. De afdeling beschikt momenteel over drie CT-scanners, een MRI 1,5 T, drie echografiezalen, vijf conventionele radiologiezalen, een borstkliniek en een angiografiezaal.

Tweetaligheid NL/FR is een pluspunt. Voorwaarden: 9/10de, start op 1 april 2020.

Voor meer informatie en het indienen van uw kandidatuur en eventuele referenties: Dr. Christian Venet, diensthoofd radiologie, cvenet(at)klstjan.be of 02/221.91.34. 

19039 BRUSSEL

Dokters van de Wereld werkt via een Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) dat zich toelegt op de sociale begeleiding en re-integratie in het reguliere systeem van de personen die haar zijn toevertrouwd. Ze komen voornamelijk uit de eerstelijnsprojecten (Winterplan, Medibus) of de medische wachtpost Athena, waar ze mee samenwerken. In dit kader zijn ze op zoek naar psychiaters die enkele uren van hun tijd kunnen vrijmaken voor consultaties in het COZO. Als u hun team wilt vervoegen, verstuur dan dit formulier https://doktersvandewereld.be/doe-mee/psychiaters Contact : engagement(at)medecinsdumonde.be.