VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Login

Belgische beroepsvereniging van Urologen

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE17 0013 3776 7921

Ondernemingsnummer: 0408.734.838

Bestuurscomité

Voorzitter : F. AMEYE

Ondervoorzitter : C. ASSENMACHER

Secretaris : L. GOEMAN 

Penningmeester : A. PELTIER

Leden : I. BILLIET, P. DE GROOTE, C. GHYSEL, B. MATHYS