VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE54 2100 6714 7997

Ondernemingsnummer: 0463.057.610

Bestuurscomité

Voorzitter: M. VANDER LAENEN

 

Secretaris: J. VERBEKE

Penningmeester : D. NEUBERG

Leden:  W. DE CORTE, J. DUBOIS, F. GALLANT, S. GOUWY, T. LAUWERS, P. LORMANS, F. VALLOT, A. VAN ASSCHE