VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische geneeskundige beroepsunie voor Orthopedische Chirurgie en Traumatologie van het Bewegingsapparaat

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE16 2100 6741 7274

Ondernemingsnummer: 0408.867.272

Bestuurscomité

Past-President: G. DEREYMAEKER

Voorzitter: J. RONDIA

Ondervoorzitter: O. VERBORGT

Secretaris: P. BURTON

Penningmeester: B. POFFYN

Leden: M. DE ROOSE, Y. FORTEMS, E. JESPERS, L. RENSON, F. VAN INNIS, F. VERSTREKEN