VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Neurologie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE89 0682 3803 4185

Ondernemingsnummer: 0821.594.948

Bestuurscomité

Voorzitter: E. VAN BUGGENHOUT

Ondervoorzitter: D. BOUCQUEY

Secretaris: L. VANOPDENBOSCH

Penningmeester: D. PEETERS

Leden: P. CRAS, K. VERHOEVEN