VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Beroepsvereniging voor Neurochirurgie

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info@vbs-gbs.org

IBAN: BE89 0682 3803 4185

Ondernemingsnummer: 408.796.701

Bestuurscomité

Voorzitter: B. D'HAEN

Ondervoorzitter: T. VAN HAVENBERGH

Secretaris: F. COLLIGNON

Penningmeester: C. GILLIARD

Afgevaardigden VBS : D. MORELLI, E. VAN DE KELFT