VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Beheer van gezondheidsgegevens

Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in het Beheer van Gezondheidsgegevens

Secretariaat:  Kroonlaan 20 - 1050 Brussel

IBAN: BE96068238035805

Bestuurscomité

Voorzitter: G. De Moor

Secretaris-Generaal: R. Heylen