VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire Geneeskunde

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE18 3701 0169 2665

Ondernemingsnummer: 0441.103.441

Bestuurscomité

Voorzitter: P. DUMONT

Ondervoorzitter: G. MOULIN-ROMSEE

Secretaris: P. ZIEGELS

Adjunct-secretaris: K. SPAEPEN

Penningmeester: D. FRANÇOIS

Raadgevers: D. COPIN, B. DEHAES, P. JONARD, K. MELIS