VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee

Beroepsvereniging van de Belgische geneesheren-specialisten in Inwendige Geneeskunde

Kroonlaan 20 – 1050 Brussel

tel. 02/649.21.47 – fax 02/649.26.90 – info(at)vbs-gbs.org

IBAN: BE20 0017 7535 7856

Ondernemingsnummer: 408.866.480 

Bestuurscomité

Voorzitter: J. PEN

Ondervoorzitter : M. VANHAEVERBEEK

Secretaris : C. LELUBRE

Penningmeester : P. VAN DURME

Leden : P. DAMOISEAUX, P. LACOR (liaison BVIG), W. PEETERMANS, E. VLIEGHE